ค้นพบจำนวน 51 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านวังวัว ตำบลควนกลาง 216 หมู่1 ต.กะทูน อ.พิปูน จ.นครศรีธรรมราช 80270
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านปากระแนะ เขาพระ 177 หมู่6 ต.พิปูน อ.พิปูน จ.นครศรีธรรมราช 80270
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านปากจัง ตำบลกะทูน 210 หมู่4 ต.กะทูน อ.พิปูน จ.นครศรีธรรมราช 80270
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านบ่อน้ำร้อน 255 หมู่4 ต.พิปูน อ.พิปูน จ.นครศรีธรรมราช 80270
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านทุ่งนาใหม่ ตำบลยางค้อม 123 หมู่4 ต.ยางค้อม อ.พิปูน จ.นครศรีธรรมราช 80270
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 228/269 หมู่11 ต.เขาพระ อ.พิปูน จ.นครศรีธรรมราช 80270
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านกะทูนเหนือ ตำบลกะทูน 355 หมู่1 ต.กะทูน อ.พิปูน จ.นครศรีธรรมราช 80270
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพิปูน 212 หมู่1 ต.พิปูน อ.พิปูน จ.นครศรีธรรมราช
โรงเรียนจุฬาภรณ์พิชญศาร ต.เขาพระ อ.พิปูน จ.นครศรีธรรมราช 80270
โรงเรียนชุมชนวัดกะทูนเหนือ ต.กะทูน อ.พิปูน จ.นครศรีธรรมราช 80270
โรงเรียนวัดหน้าเขา ต.เขาพระ อ.พิปูน จ.นครศรีธรรมราช 80270
โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ ต.เขาพระ อ.พิปูน จ.นครศรีธรรมราช 80270
โรงเรียนวัดปากจัง ต.กะทูน อ.พิปูน จ.นครศรีธรรมราช 80270
โรงเรียนวัดนางเอื้อย ต.กะทูน อ.พิปูน จ.นครศรีธรรมราช 80270
โรงเรียนวัดมังคลาราม ต.พิปูน อ.พิปูน จ.นครศรีธรรมราช 80270
โรงเรียนอนุบาลพิปูนวิทยา ต.พิปูน อ.พิปูน จ.นครศรีธรรมราช 80270
โรงเรียนนางเอื้อยวิทยา ต.ควนกลาง อ.พิปูน จ.นครศรีธรรมราช 80270
โรงเรียนชุมชนบ้านปากเสียว ต.กะทูน อ.พิปูน จ.นครศรีธรรมราช 80270
โรงเรียนบ้านคุ้งวังวัว ต.ควนกลาง อ.พิปูน จ.นครศรีธรรมราช 80270
โรงเรียนวัดโบราณาราม ต.พิปูน อ.พิปูน จ.นครศรีธรรมราช 80270
ที่ทำการตำรวจจราจรตำบลเขาพระ ต.เขาพระ อ.พิปูน จ.นครศรีธรรมราช 80270
ที่ว่าการอำเภอพิปูน ต.พิปูน อ.พิปูน จ.นครศรีธรรมราช 80270
สำนักงานเกษตรอำเภอพิปูน ต.พิปูน อ.พิปูน จ.นครศรีธรรมราช 80270
สำนักงานเทศบาลตำบลพิปูน ต.พิปูน อ.พิปูน จ.นครศรีธรรมราช 80270
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพิปูน ต.พิปูน อ.พิปูน จ.นครศรีธรรมราช 80270
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาพิปูน ต.พิปูน อ.พิปูน จ.นครศรีธรรมราช 80270
วัดศรีมาราม(วัดกระทูนเหนือ) ต.กะทูน อ.พิปูน จ.นครศรีธรรมราช 80270
วัดทองทำนุ(วัดหน้าเขา) ต.เขาพระ อ.พิปูน จ.นครศรีธรรมราช 80270
วัดโพธาราม ต.กะทูน อ.พิปูน จ.นครศรีธรรมราช 80270
วัดมังคลาราม ต.พิปูน อ.พิปูน จ.นครศรีธรรมราช 80270
วัดสุวรรณคีรี ต.กะทูน อ.พิปูน จ.นครศรีธรรมราช 80270
วัดโบราณาราม ต.พิปูน อ.พิปูน จ.นครศรีธรรมราช 80270
สถานีอนามัยตำบลเขาพระ ต.เขาพระ อ.พิปูน จ.นครศรีธรรมราช 80270
สถานีอนามัยปากจัง ต.กะทูน อ.พิปูน จ.นครศรีธรรมราช 80270
สถานีอนามัยบ้านวังวัว ต.ควนกลาง อ.พิปูน จ.นครศรีธรรมราช 80270
สถานีอนามัยบ่อน้ำร้อน ต.พิปูน อ.พิปูน จ.นครศรีธรรมราช 80270
สถานีอนามัยบ้านทุ่งนาใหม่ ต.ยางค้อม อ.พิปูน จ.นครศรีธรรมราช 80270
น้ำตกระแน ต.เขาพระ อ.พิปูน จ.นครศรีธรรมราช 80270
สถานีบริการน้ำมันบางจาก ต.เขาพระ อ.พิปูน จ.นครศรีธรรมราช 80270
สถานีบริการน้ำมันบางจาก ต.ยางค้อม อ.พิปูน จ.นครศรีธรรมราช 80270
พี่หลวงรีสอร์ท ต.กะทูน อ.พิปูน จ.นครศรีธรรมราช 80270
สถานีตำรวจภูธรอำเภอพิปูน ต.พิปูน อ.พิปูน จ.นครศรีธรรมราช 80270
โรงพยาบาลพิปูน ต.พิปูน อ.พิปูน จ.นครศรีธรรมราช 80270
สวนเฉลิมพระเกียรติตำบลกะทูน ต.กะทูน อ.พิปูน จ.นครศรีธรรมราช 80270
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4224-4194 ต.เขาพระ อ.พิปูน จ.นครศรีธรรมราช 80270
พี่หลวง รีสอร์ท 12 หมู่6 ต.กะทูน อ.พิปูน จ.นครศรีธรรมราช 80270 075-354843
089-8163255
ชอบริมน้ำ รีสอร์ท 25 หมู่6 ต.กะทูน อ.พิปูน จ.นครศรีธรรมราช 80270 075470991
0872713767
0890772331
กะทูนรีสอร์ท 139 หมู่6 ต.กะทูน อ.พิปูน จ.นครศรีธรรมราช 80270 075354317
0898717223
น้ำตกหนานนกนางแอ่น ต.พิปูน อ.พิปูน จ.นครศรีธรรมราช 80270
น้ำตกงัวแรดน้ำหนานเสนห่า ต.เขาพระ อ.พิปูน จ.นครศรีธรรมราช 80270
น้ำตกระแนะ หมู่6 ต.พิปูน อ.พิปูน จ.นครศรีธรรมราช 80270
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง