ค้นพบจำนวน 14 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก ต.ไสหร้า อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช 80150
โรงเรียนวัดสามัคคีนุกูล ต.ไสหร้า อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช 80150
โรงเรียนบ้านควน ต.ไสหร้า อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช 80150
โรงเรียนวัดโคกหาด ต.ไสหร้า อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช 80150
โรงเรียนวัดเพ็ญมิตร ต.ไสหร้า อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช 80150
กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 422 ต.ไสหร้า อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช 80150
สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางอำเภอฉวาง ต.ไสหร้า อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช 80150
วัดศิลา ต.ไสหร้า อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช 80150
วัดสามัคคีนุกูล ต.ไสหร้า อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช 80150
วัดโคกหาด ต.ไสหร้า อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช 80150
วัดเพ็ญมิตร ต.ไสหร้า อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช 80150
สถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ ต.ไสหร้า อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช 80150
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชฉวาง ต.ไสหร้า อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช 80150
จันดีอินน์ 160 หมู่9 ต.ไสหร้า อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช 80150
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง