ค้นพบจำนวน 16 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงเรียนวัดโคกเมรุ ต.นากะชะ อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช 80260
โรงเรียนบ้านนาเส ต.นากะชะ อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช 80260
โรงเรียนประสานศิลป์ศึกษา ต.นากะชะ อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช 80260
โรงเรียนอนุบาลฉวาง ต.นากะชะ อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช 80150
โรงเรียนวัดมะเฟือง ต.นากะชะ อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช 80150
โรงเรียนบ้านปากน้ำ ต.นากะชะ อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช 80150
สำนักงานป่าไม้อำเภอฉวาง ต.นากะชะ อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช 80150
วัดโคกเมรุ ต.นากะชะ อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช 80260
วัดรังษีบุรณาราม ต.นากะชะ อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช 80260
วัดควนมะปริง ต.นากะชะ อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช 80150
วัดมะเฟือง ต.นากะชะ อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช 80150
วัดบ้านปากน้ำฉวาง ต.นากะชะ อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช 80150
สถานีอนามัยบ้านนาเส ต.นากะชะ อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช 80150
สถานีอนามัยบ้านปากน้ำ ต.นากะชะ อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช 80150
สถานีบริการน้ำมันปตท. ต.นากะชะ อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช 80260
สถานีบริการน้ำมันปตท. ต.นากะชะ อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช 80150
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง