ค้นพบจำนวน 14 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านปากน้ำ ตำบลฉวาง 56 หมู่5 ต.ไม้เรียง อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช 80150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านทานพอ ตำบลไม้เรียง 140 หมู่8 ต.ไม้เรียง อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช 80150
โรงเรียนวัดหาดสูง ถ.สายวัดหาดสูง ต.ไม้เรียง อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช 80150
โรงเรียนเจริญมิตร ต.ไม้เรียง อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช 80150
โรงเรียนไม้เรียงประชาสรรค์ ต.ไม้เรียง อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช 80260
โรงเรียนวัดไม้เรียง ต.ไม้เรียง อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช 80260
โรงเรียนวัดศิลา ต.ไม้เรียง อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช 80150
สำนักงานเทศบาลตำบลไม้เรียง ถ.สายวัดหาดสูง ต.ไม้เรียง อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช 80150
วัดหาดสูง ถ.สุขาภิบาล 1 ต.ไม้เรียง อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช 80150
วัดไม้เรียง ต.ไม้เรียง อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช 80260
สถานีอนามัยทานพอ ถ.สายวัดหาดสูง ต.ไม้เรียง อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช 80150
สถานีบริการน้ำมันปตท. ต.ไม้เรียง อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช 80150
สถานีตำรวจภูธรตำบลไม้เรียง ถ.สุขาภิบาล 1 ต.ไม้เรียง อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช 80150
แยกทานพอ ต.ไม้เรียง อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช 80150
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง