ค้นพบจำนวน 10 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านควนสวรรค์ ตำบลนาแว 64/1 หมู่8 ต.นาแว อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช 80260
โรงเรียนวัดควนยูง ต.นาแว อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช 80260
โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว ต.นาแว อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช 80260
โรงเรียนบ้านควนสวรรค์ ต.นาแว อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช 80260
โรงเรียนบ้านไสโคกเกาะ ต.นาแว อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช 80260
วัดนาเชลียง ต.นาแว อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช 80260
วัดควนยูง ต.นาแว อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช 80260
วัดห้วยทรายขาว ต.นาแว อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช 80260
วัดลอยโพธิ์ธาราม ต.นาแว อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช 80260
สถานีอนามัยบ้านควนสวรรค์ ต.นาแว อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช 80260
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง