ค้นพบจำนวน 20 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านมะปรางงาม ตำบลละอาย 186 หมู่2 ต.ละอาย อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช 80250
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านทอนวังปราง ตำบลละอาย 111 หมู่8 ต.ละอาย อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช 80250
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านคีรีวง ตำบลกำโลน หมู่9 ต.ละอาย อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช 80250
โรงเรียนบ้านป่าพาด (ปรีชามิตร) ต.ละอาย อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช 80250
โรงเรียนอนุบาลวงศ์สวัสดิ์พัฒนา ต.ละอาย อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช 80250
โรงเรียนบ้านทอนวังปราง ต.ละอาย อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช 80250
โรงเรียนละอายพิทยานุสรณ์ ต.ละอาย อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช 80250
โรงเรียนวัดมะปรางงาม ต.ละอาย อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช 80250
โรงเรียนบ้านปลายคลองเพรง ต.ละอาย อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช 80250
โรงเรียนอนุบาลบุญญธิดา ต.ละอาย อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช 80250
โรงเรียนบ้านเศลาใต้ ต.ละอาย อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช 80250
โรงเรียนบ้านโคกยาง ต.ละอาย อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช 80250
โรงเรียนพิศิษฐ์อนุสรณ์ ต.ละอาย อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช 80250
วัดมะปรางงาม ต.ละอาย อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช 80250
วัดบุญประสิทธิ์ ต.ละอาย อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช 80250
วัดราษฎร์บำรุง ต.ละอาย อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช 80250
สถานีอนามัยบ้านทอนวังปราง ต.ละอาย อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช 80250
สถานีอนามัยบ้านมะปรางงาม ต.ละอาย อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช 80250
แยกควนสงสาร ต.ละอาย อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช 80250
น้ำตกสวนคาง ต.ละอาย อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช 80250
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง