ค้นพบจำนวน 11 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสอ ตำบลขุนทะเล หมู่3 ต.ขุนทะเล อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช 80230
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านย่านซื่อ ตำบลกำแพงเซา 345 หมู่3 ต.ขุนทะเล อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช 80230
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านบ่อทราย ตำบลขุนทะเล หมู่5 ต.ขุนทะเล อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช 80230
โรงเรียนบ้านย่างซื่อ ต.ขุนทะเล อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช 80230
โรงเรียนบ้านคดศอก ต.ขุนทะเล อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช 80230
โรงเรียนขุนทะเลวิทยาคม ต.ขุนทะเล อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช 80230
โรงเรียนวัดสรรเสริญ ต.ขุนทะเล อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช 80230
วัดสรรเสริญ(วัดสอ) ต.ขุนทะเล อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช 80230
สถานีอนามัยบ้านสอ ต.ขุนทะเล อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช 80230
สถานีอนามัยบ้านบ่อทราย ต.ขุนทะเล อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช 80230
สถานีบริการน้ำมันบางจาก ต.ขุนทะเล อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช 80230
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง