ค้นพบจำนวน 10 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านมะม่วงทอง ตำบลท่าดี หมู่4 ต.ท่าดี อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช 80230
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านบนโพธิ์ วัดมะขาม 188 ต.ท่าดี อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช 80230
โรงเรียนบ้านสันยูง ต.ท่าดี อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช 80230
โรงเรียนวัดปะ ต.ท่าดี อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช 80230
โรงเรียนชุมชนลานสกา ต.ท่าดี อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช 80230
วัดปะธรรมมาราม ต.ท่าดี อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช 80230
สถานีอนามัยบ้านย่านยาว ต.ท่าดี อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช 80230
สถานีอนามัยบ้านบนโพธิ์ ต.ท่าดี อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช 80230
สถานีอนามัยบ้านมะม่วงทอง ต.ท่าดี อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช 80230
เขาหอยสังข์ ต.ท่าดี อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช 80230
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง