ค้นพบจำนวน 28 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านร่อน ตำบลเขาแก้ว หมู่4 ต.เขาแก้ว อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช 80230
โรงพยาบาลลานสะกา หมู่1 ต.เขาแก้ว อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช 80230
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอลานสกา หมู่1 ต.เขาแก้ว อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช
โรงเรียนบ้านตลาด ต.เขาแก้ว อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช 80230
โรงเรียนบ้านร่อน ต.เขาแก้ว อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช 80230
โรงเรียนวัดคีรีกันทร์ (มัธยม) ต.เขาแก้ว อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช 80230
โรงเรียนวัดคีรีกันทร์ (ประถม) ต.เขาแก้ว อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช 80230
ที่ว่าการอำเภอลานสกา ต.เขาแก้ว อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช 80230
สำนักงานเทศบาลตำบลลานสกา ต.เขาแก้ว อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช 80230
วัดคีรีกันทร์ ต.เขาแก้ว อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช 80230
วัดชายเขา ต.เขาแก้ว อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช 80230
สถานีอนามัยบ้านร่อน ต.เขาแก้ว อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช 80230
ถ้ำแก้วสุรกานต์ ต.เขาแก้ว อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช 80230
เขาหลวง ต.เขาแก้ว อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช 80230
น้ำตกสอยดาว ต.เขาแก้ว อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช 80230
น้ำตกวังหมื่นผลาญ ต.เขาแก้ว อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช 80230
น้ำตกกะโรม ต.เขาแก้ว อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช 80230
กะโรมรีสอร์ท ต.เขาแก้ว อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช 80230
เขาหลวงรีสอร์ท ต.เขาแก้ว อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช 80230
สถานีตำรวจภูธรอำเภอลานสกา ต.เขาแก้ว อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช 80230
โรงพยาบาลลานสกา ต.เขาแก้ว อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช 80230
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4015-4238 ต.เขาแก้ว อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช 80230
อุทยานแห่งชาติเขาหลวง หมู่4 ต.เขาแก้ว อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช 80230 075-300494
ธาราปาร์ค รีสอร์ท 5 ต.เขาแก้ว อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช 80230 08 9587 8859
เขาหลวงรีสอร์ท 1 268 หมู่4 ต.เขาแก้ว อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช 80230 08 9811 4124
08 9867 9696
กะโรม รีสอร์ท 100/5 หมู่4 ต.เขาแก้ว อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช 80230 08-9970-0669
น้ำตกกะโรม ต.เขาแก้ว อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช 80230
วัดไทรงาม ต.เขาแก้ว อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช 80230 075-391076
075-374019
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง