ค้นพบจำนวน 77 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสอ ตำบลขุนทะเล หมู่3 ต.ขุนทะเล อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช 80230
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านร่อน ตำบลเขาแก้ว หมู่4 ต.เขาแก้ว อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช 80230
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านย่านซื่อ ตำบลกำแพงเซา 345 หมู่3 ต.ขุนทะเล อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช 80230
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านมะม่วงทอง ตำบลท่าดี หมู่4 ต.ท่าดี อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช 80230
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านพรุกำ ตำบลลานสกา หมู่4 ต.ลานสกา อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช 80230
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านบ่อทราย ตำบลขุนทะเล หมู่5 ต.ขุนทะเล อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช 80230
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านบนโพธิ์ วัดมะขาม 188 ต.ท่าดี อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช 80230
โรงพยาบาลลานสะกา หมู่1 ต.เขาแก้ว อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช 80230
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอลานสกา หมู่1 ต.เขาแก้ว อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช
โรงเรียนบ้านสันยูง ต.ท่าดี อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช 80230
โรงเรียนวัดปะ ต.ท่าดี อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช 80230
โรงเรียนชุมชนลานสกา ต.ท่าดี อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช 80230
โรงเรียนบ้านย่างซื่อ ต.ขุนทะเล อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช 80230
โรงเรียนลานสกาประชาสรรค์ ต.กำโลน อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช 80270
โรงเรียนบ้านคดศอก ต.ขุนทะเล อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช 80230
โรงเรียนบ้านตลาด ต.เขาแก้ว อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช 80230
โรงเรียนบ้านร่อน ต.เขาแก้ว อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช 80230
โรงเรียนวัดคีรีกันทร์ (มัธยม) ต.เขาแก้ว อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช 80230
โรงเรียนวัดคีรีกันทร์ (ประถม) ต.เขาแก้ว อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช 80230
โรงเรียนขุนทะเลวิทยาคม ต.ขุนทะเล อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช 80230
โรงเรียนวัดสรรเสริญ ต.ขุนทะเล อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช 80230
โรงเรียนวัดเจดีย์ ต.ลานสกา อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช 80230
โรงเรียนวัดวังหงส์ ต.ลานสกา อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช 80230
โรงเรียนวัดน้ำรอบ ต.ลานสกา อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช 80230
ที่ว่าการอำเภอลานสกา ต.เขาแก้ว อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช 80230
สำนักงานเกษตรอำเภอลานสกา ต.กำโลน อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช 80270
สำนักงานเทศบาลตำบลลานสกา ต.เขาแก้ว อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช 80230
วัดปะธรรมมาราม ต.ท่าดี อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช 80230
วัดคีรีกันทร์ ต.เขาแก้ว อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช 80230
วัดชายเขา ต.เขาแก้ว อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช 80230
วัดสรรเสริญ(วัดสอ) ต.ขุนทะเล อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช 80230
วัดเจดีย์ ต.ลานสกา อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช 80230
วัดน้ำรอบ ต.ลานสกา อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช 80230
วัดลานสภา ต.ลานสกา อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช 80230
สถานีอนามัยบ้านคีรีวง ต.กำโลน อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช 80270
สถานีอนามัยบ้านย่านยาว ต.ท่าดี อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช 80230
สถานีอนามัยบ้านบนโพธิ์ ต.ท่าดี อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช 80230
สถานีอนามัยบ้านมะม่วงทอง ต.ท่าดี อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช 80230
สถานีอนามัยบ้านร่อน ต.เขาแก้ว อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช 80230
สถานีอนามัยบ้านสอ ต.ขุนทะเล อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช 80230
สถานีอนามัยบ้านบ่อทราย ต.ขุนทะเล อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช 80230
สถานีอนามัยบ้านพรุกำ ต.ลานสกา อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช 80230
ถ้ำแก้วสุรกานต์ ต.เขาแก้ว อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช 80230
เขาหลวง ต.เขาแก้ว อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช 80230
น้ำตกวังไม้ปัก ต.กำโลน อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช 80270
น้ำตกสอยดาว ต.เขาแก้ว อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช 80230
เขาคีรีวง ต.กำโลน อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช 80270
น้ำตกกินรี ต.กำโลน อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช 80270
เขาหอยสังข์ ต.ท่าดี อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช 80230
น้ำตกวังหมื่นผลาญ ต.เขาแก้ว อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช 80230
น้ำตกกะโรม ต.เขาแก้ว อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช 80230
สถานีบริการน้ำมันปตท. ต.กำโลน อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช 80270
สถานีบริการน้ำมันซัสโก้ ต.กำโลน อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช 80270
สถานีบริการน้ำมันบางจาก ต.ขุนทะเล อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช 80230
ท่าหารีสอร์ทคีรีวง ต.กำโลน อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช 80270
คีรีวงรีสอร์ท ต.กำโลน อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช 80270
กะโรมรีสอร์ท ต.เขาแก้ว อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช 80230
เขาหลวงรีสอร์ท ต.เขาแก้ว อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช 80230
สถานีตำรวจภูธรอำเภอลานสกา ต.เขาแก้ว อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช 80230
โรงพยาบาลลานสกา ต.เขาแก้ว อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช 80230
หนานหินท่าหา ต.กำโลน อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช 80270
บ้านคีรีวง ต.กำโลน อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช 80270
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4015-4238 ต.เขาแก้ว อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช 80230
อุทยานแห่งชาติเขาหลวง หมู่4 ต.เขาแก้ว อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช 80230 075-300494
ยอดเขาหลวง อุทยานแห่งชาติเขาหลวง ต.กำโลน อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช 80230 075-309904
095-012706
ธาราปาร์ค รีสอร์ท 5 ต.เขาแก้ว อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช 80230 08 9587 8859
ท่าหา รีสอร์ท 312 ต.กำโลน อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช 80230 0 7553 3155
08 9908 5172
คีรีวง รีสอร์ท 49 อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช 84190 08 6788 8718
เขาหลวงรีสอร์ท 1 268 หมู่4 ต.เขาแก้ว อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช 80230 08 9811 4124
08 9867 9696
กะโรม รีสอร์ท 100/5 หมู่4 ต.เขาแก้ว อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช 80230 08-9970-0669
น้ำตกหนานโจน (กลุ่มน้ำตกสวนชัน) หมู่3 ต.ลานสกา อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช 80230
น้ำตกสอยดาว (เขาสอยดาว) ต.กำโลน อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช 80230
น้ำตกวังไม้ปัก หมู่5 ต.กำโลน อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช 80230
น้ำตกท่าแพ อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช
น้ำตกกะโรม ต.เขาแก้ว อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช 80230
วัดโคกโพธิ์สถิตย์ อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช 075-391111
วัดไทรงาม ต.เขาแก้ว อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช 80230 075-391076
075-374019
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง