ค้นพบจำนวน 15 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านไม้เรียง ตำบลนาเรียง หมู่5 ต.นาเรียง อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช 80320
โรงเรียนวัดสากเหล็ก ต.นาเรียง อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช 80320
โรงเรียนวัดป่ากิ่ว ต.นาเรียง อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช 80320
โรงเรียนวัดหลวงครู ต.นาเรียง อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช 80320
โรงเรียนวัดกำแพงถม ต.นาเรียง อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช 80320
โรงเรียนวัดโยธาธรรม ต.นาเรียง อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช 80320
โรงเรียนวัดท้าวโทะ ต.นาเรียง อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช 80320
วัดสากเหล็ก ต.นาเรียง อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช 80320
วัดป่ากิ่ว ต.นาเรียง อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช 80320
วัดหลวงครู ต.นาเรียง อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช 80320
วัดกำแพงถม ต.นาเรียง อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช 80320
วัดโยธาธรรม ต.นาเรียง อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช 80320
วัดสะบ้าย้อย ต.นาเรียง อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช 80320
วัดใหญ่ ต.นาเรียง อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช 80320
โรงพยาบาลบุญญคาโต (รักษาผู้ติดยาเสพติด) ต.นาเรียง อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช 80320
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง