ค้นพบจำนวน 9 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านน้ำแคบ ตำบลอินคีรี 126 หมู่1 ต.อินคีรี อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช 80320
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านนาสร้าง ตำบลอินคีรี 72 หมู่4 ต.อินคีรี อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช
โรงเรียนบ้านเกาะวิทยา ต.อินคีรี อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช 80320
โรงเรียนวัดโทเอก ต.อินคีรี อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช 80320
วัดโทธาวราราม ต.อินคีรี อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช 80320
วัดโทเอก ต.อินคีรี อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช 80320
สถานีอนามัยบ้านน้ำแคบ ต.อินคีรี อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช 80320
สถานีบริการน้ำมันปตท. ต.อินคีรี อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช 80320
สวนป่ารีสอร์ท 67/1 หมู่1 ต.อินคีรี อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช 80320 085-0694807
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง