ค้นพบจำนวน 18 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านย่านยาว ตำบลกำโลน หมู่4 ต.บ้านเกาะ อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช 80320
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านนาเสน ตำบลบ้านเกาะ 173 หมู่4 ต.บ้านเกาะ อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช 80320
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพรหมคีรี 178 หมู่4 ต.บ้านเกาะ อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช 80320
โรงเรียนวัดเขาขุนพนม ต.บ้านเกาะ อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช 80320
โรงเรียนพิมพ์มณี ต.บ้านเกาะ อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช 80320
โรงเรียนชุมชนวัดอินทคีรี ต.บ้านเกาะ อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช 80320
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพรหมคีรี ต.บ้านเกาะ อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช 80320
วัดเขาขุนพนม ต.บ้านเกาะ อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช 80320
วัดอินทคีรี ต.บ้านเกาะ อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช 80320
สถานีอนามัยนาเสน ต.บ้านเกาะ อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช 80320
น้ำตกพรหมโลก ต.บ้านเกาะ อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช 80320
น้ำตกเขาหลวง ต.บ้านเกาะ อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช 80320
สถานีบริการน้ำมันคาลเท็กซ์ ต.บ้านเกาะ อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช 80320
บ้านปลายอวน ต.บ้านเกาะ อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช 80320
พระตำหนักเมืองนคร ต.บ้านเกาะ อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช 80320
อุทยานวิทยาศาสตร์ ต.บ้านเกาะ อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช 80320
วัดเขาขุนพนม และศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาเขาขุนพนม หมู่3 ต.บ้านเกาะ อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช 80320
สีดารีสอร์ท 29/1 ถ.นอกท่า-ท่าแพ หมู่2 ต.บ้านเกาะ อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช 80320 075-338346
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง