ค้นพบจำนวน 18 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านพรหมโลก ตำบลพรหมโลก 90 หมู่6 ต.พรหมโลก อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช 80320
โรงเรียนอนุบาลกมลทิพย์ ต.พรหมโลก อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช 80320
โรงเรียนวัดพรหมโลก ต.พรหมโลก อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช 80320
โรงเรียนพรหมประสาทวิทย์ ต.พรหมโลก อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช 80320
โรงเรียนวัดเขาปูน ต.พรหมโลก อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช 80320
โรงเรียนบ้านคลองแคว ต.พรหมโลก อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช 80320
ที่ว่าการอำเภอพรหมคีรี ต.พรหมโลก อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช 80320
สำนักงานเทศบาลตำบลพรหมโลก ต.พรหมโลก อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช 80320
วัดพรหมโลก ต.พรหมโลก อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช 80320
วัดเขาปูน ต.พรหมโลก อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช 80320
สถานีอนามัยบ้านพรหมโลก ต.พรหมโลก อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช 80320
สถานีบริการน้ำมันปตท. ต.พรหมโลก อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช 80320
สถานีตำรวจภูธรอำเภอพรหมคีรี ต.พรหมโลก อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช 80320
โรงพยาบาลพรหมคีรี ต.พรหมโลก อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช 80320
พระธาตุชัยมณีศรีฆะโลก ต.พรหมโลก อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช 80320
พรหมโลก รีสอร์ท 86/3 หมู่1 ต.พรหมโลก อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช 80320 075-396314
น้ำตกพรหมโลก ต.พรหมโลก อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช 80320
วัดพรหมโลก ต.พรหมโลก อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช 80320 075-396345 081-0819150
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง