ค้นพบจำนวน 37 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองหนอน ตำบลท่าเรือ หมู่12 ต.ท่าเรือ อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านวัดลาว ตำบลชะเมา 83 หมู่2 ต.ท่าเรือ อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านพังสิงห์ ตำบลท่าเรือ 313 หมู่2 ต.ท่าเรือ อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านบางมูลนาก ตำบลชะเมา 11 หมู่7 ต.ท่าเรือ อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านช้าง ตำบลท่าเรือ 150/1 หมู่7 ต.ท่าเรือ อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านไม้แดง ตำบลท่าเรือ 205/3 หมู่5 ต.ท่าเรือ อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000
โรงเรียนสหมิตรศึกษา ต.ท่าเรือ อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000
โรงเรียนบ้านท่าเรือมิตรภาพ 30 ต.ท่าเรือ อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000
โรงเรียนวัดพังสิงห์ ต.ท่าเรือ อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000
โรงเรียนวัดจังหูน ต.ท่าเรือ อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000
โรงเรียนวัดกุฏิขันติพลาภิรมสงเคราะห์ ต.ท่าเรือ อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000
โรงเรียนชุมชนวัดมัชฌิมเขตชลาราม ต.ท่าเรือ อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000
โรงเรียนชุมชนวัดหมน ต.ท่าเรือ อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000
โรงเรียนวัดโดนธาราม ต.ท่าเรือ อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000
โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ ต.ท่าเรือ อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000
โรงเรียนเกตุชาติศึกษา ต.ท่าเรือ อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช ต.ท่าเรือ อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช ต.ท่าเรือ อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000
วัดพังสิงห์ ต.ท่าเรือ อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000
วัดจังหูน ต.ท่าเรือ อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000
วัดกุฏิ ต.ท่าเรือ อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000
วัดมัชฌิมเขตชลาราม(วัดลาว) ต.ท่าเรือ อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000
วัดหมน ต.ท่าเรือ อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000
วัดสว่างอารมณ์ ต.ท่าเรือ อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000
สถานีอนามัยบ้านวัดลาว ต.ท่าเรือ อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000
สถานีอนามัยบ้านพังสิงห์ ต.ท่าเรือ อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000
สถานีอนามัยบ้านไม้แดง ต.ท่าเรือ อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000
มัสยิดนูรุลอีมาน ต.ท่าเรือ อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000
มัสยิดดารุลมุตตากีน ต.ท่าเรือ อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000
มัสยิดอัตตักวา ต.ท่าเรือ อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000
สถานีบริการน้ำมันปตท. ต.ท่าเรือ อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000
โรงแรมหัวถนนรีสอร์ท ต.ท่าเรือ อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000
สถานีตำรวจทางหลวง 4 กองกำกับการ 7 ต.ท่าเรือ อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000
สถานีตำรวจภูธรตำบลชะเมา ต.ท่าเรือ อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000
วิทยาลัยบัณฑิตสกลนครวิทยาเขตนครศรีธรรมราช ต.ท่าเรือ อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000
วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช ต.ท่าเรือ อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 408-4103 ต.ท่าเรือ อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง