ค้นพบจำนวน 11 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านนาวง ตำบลท่าชัก 5 หมู่5 ต.ท่าซัก อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000
โรงเรียนวัดนาวง ต.ท่าซัก อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000
สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช ถ.ปากนคร ต.ท่าซัก อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช ถ.ปากนคร ต.ท่าซัก อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000
วัดคงคาเลียบ ต.ท่าซัก อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000
วัดนาวง ต.ท่าซัก อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000
สถานีอนามัยบ้านนาวง ต.ท่าซัก อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000
มัสยิดมุระห์อิดีน ต.ท่าซัก อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000
มัสยิดนูรุ้ลอิสลาม ต.ท่าซัก อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000
โรงแรมนครรีสอร์ท ต.ท่าซัก อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000
นครรีสอร์ท 99/1 ถ.นครศรี-ปากนคร หมู่4 ต.ท่าซัก อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000 0 7531 9391
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง