ค้นพบจำนวน 29 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที11 ต.บางจาก อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80330
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านบางจาก ตำบลบางจาก หมู่6 ต.บางจาก อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80330
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านบางกระบือ ตำบลท่าไร่ 193/2 หมู่6 ต.บางจาก อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80330
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านบางใหญ่ ตำบลบางจาก 4/6 ต.บางจาก อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80330
โรงเรียนวัดบางใหญ่ (ใหม่) ต.บางจาก อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80330
โรงเรียนบ้านบางใหญ่ (เก่า) ต.บางจาก อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80330
โรงเรียนบ้านเนิน ต.บางจาก อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80330
โรงเรียนเกษตรกรบางจาก ต.บางจาก อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80330
โรงเรียนวัดมัชฌิมภูมิ ต.บางจาก อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80330
โรงเรียนวัดสระแก้ว ต.บางจาก อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80330
โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ต.บางจาก อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80330
โรงเรียนหนองนกประสาทศิลป์ ต.บางจาก อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80330
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 5 ต.บางจาก อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80330
โรงเรียนวัดท่าสะท้อน ต.บางจาก อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80330
โรงเรียนชุมชนบ้านบางจาก (บุญมานุเคราะห์) ต.บางจาก อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80330
โรงเรียนวัดปากเนตร ต.บางจาก อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80330
สำนักงานเทศบาลตำบลบางจาก ต.บางจาก อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80330
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครศรีธรรมราช ต.บางจาก อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80330
ศาลจังหวัดนครศรีธรรมราช แผนกคดีเยาวชนและครอบครัว ต.บางจาก อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80330
วัดบางใหญ่ ต.บางจาก อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80330
วัดเกาะหัวบ้าน ต.บางจาก อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80330
วัดมัชฌิมภูมิ ต.บางจาก อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80330
วัดหนองนก ต.บางจาก อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80330
วัดท่าสะท้อน ต.บางจาก อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80330
วัดมุลินทราวาส ต.บางจาก อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80330
วัดชมพูประดิษฐ์(วัดบางหว้า) ต.บางจาก อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80330
สถานีอนามัยบ้านบางใหญ่ ต.บางจาก อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80330
สถานีบริการน้ำมันปตท. ต.บางจาก อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80330
โรงพยาบาลแม่และเด็ก ต.บางจาก อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80330
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง