ค้นพบจำนวน 11 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านปลายท่า ตำบลนาทราย 124 หมู่1 ต.นาทราย อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80280
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านทุ่งโหนด ตำบลนาเคียน หมู่3 ต.นาทราย อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80280
โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช ต.นาทราย อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80280
โรงเรียนวัดหญ้า ต.นาทราย อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80280
โรงเรียนวัดน้ำสรง ต.นาทราย อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80280
วัดหญ้า ต.นาทราย อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80280
วัดน้ำสรงธาราราม ต.นาทราย อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80280
สถานีอนามัยบ้านปลายท่า ต.นาทราย อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80280
สถานีอนามัยบ้านเหมืองหัวทะเล ต.นาทราย อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80280
บ้านตาลรีสอร์ท 8 ถ.นครศรี-พรหมคีรี ต.นาทราย อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80280 0 7537 7488
ทรายทอง รีสอร์ท ต.นาทราย อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80280
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง