ค้นพบจำนวน 21 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล วัดมุขธารา ตำบลปากนคร 362 หมู่1 ต.ปากนคร อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านปากพญา ตำบลท่าชัก 21/2 ต.ปากนคร อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านปากนคร ตำบลท่าไร่ หมู่4 ต.ปากนคร อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโคกข่อย ตำบลปากนคร 44/2 หมู่4 ต.ปากนคร อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000
โรงเรียนวัดมุขธารา ต.ปากนคร อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000
โรงเรียนวัดนารีประดิษฐ์ ต.ปากนคร อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000
โรงเรียนบ้านบางหลวง ต.ปากนคร อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000
โรงเรียนวัดท่านคร ต.ปากนคร อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000
โรงเรียนท่านครญานวโรภาสอุทิศ ต.ปากนคร อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000
โรงเรียนบ้านคันธง ต.ปากนคร อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000
สำนักงานเทศบาลตำบลปากนคร ต.ปากนคร อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช ต.ปากนคร อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000
วัดมุขธารา ต.ปากนคร อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000
วัดนารีประดิษฐ์ ต.ปากนคร อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000
วัดท่านคร ต.ปากนคร อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000
มัสยิดนูรุดดีน ต.ปากนคร อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000
อ่าวปากนคร ต.ปากนคร อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000
แสนเรือง รีสอร์ท 3 หมู่2 ต.ปากนคร อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000 081-5365390
โรงแรมจงรักวิลล่า 96 ถ.เฉลิมพระเกียรติ หมู่5 ต.ปากนคร อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000 075-473175
089-1651538
081-2082534
ทุ่งหยาม รีสอร์ท 191 ถ.วัดโบสถ์ หมู่2 ต.ปากนคร อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000 0 7532 2984
0 7532 2985
ทุ่งตะวัน การ์เด้นแอนด์รีสอร์ท 12/3 ถ.พัฒนาการคูขวาง ต.ปากนคร อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000 075358094
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง