ค้นพบจำนวน 7 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงเรียนวัดโพธาราม ต.ท่าไร่ อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000
โรงเรียนวัดตรีเอการาม ต.ท่าไร่ อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000
โรงเรียนตรีนิมิตรวิทยา ต.ท่าไร่ อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000
วัดสิริวัฒนาราม ต.ท่าไร่ อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000
วัดตรีนิมิตร ต.ท่าไร่ อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000
สถานีบริการน้ำมันบางจาก ต.ท่าไร่ อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000
สถานีตำรวจภูธรตำบลบางจาก ต.ท่าไร่ อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง