ค้นพบจำนวน 45 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงค์ ถ.กะโรม ต.คลัง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราชณนครอุทิศ ถ.ศรีปราชญ์ ต.คลัง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000
โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ถ.ประตูขาว ต.คลัง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000
โรงเรียนนครพาณิชยการ ซ.สายลม ต.คลัง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000
โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง ถ.หลังวัดเสมาเมือง ต.คลัง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000
โรงเรียนอนุบาลจรรยานุยุตวิทยา ซ.ราชทัณฑ์ ต.คลัง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 (ป่าไม้เขตนครศรีธรรมราชเดิม) ถ.พระเงิน ต.คลัง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000
เรือนจำกลางพิเศษนครศรีธรรมราช ถ.เสมาชัย ต.คลัง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารเขต 11 นครศรีธรรมราช ซ.ศิริกุล ต.คลัง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000
สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ถ.ศรีปราชญ์ ต.คลัง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000
สำนักงานททท. ภาคใต้เขต 2 ถ.ท่าช้าง ต.คลัง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช ซ.ศรีนคร 2 ต.คลัง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000
สำนักงานการสามัญศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช ถ.ท่าช้าง ต.คลัง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ถ.ท่าช้าง ต.คลัง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000
สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช ถ.ราชดำเนิน ต.คลัง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000
สำนักงานอัยการจังหวัดนครศรีธรรมราช ถ.พระนารายณ์ ต.คลัง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000
วัดมเหยงค์ ถ.ราชดำเนิน ต.คลัง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000
วัดมุมป้อม ซ.ท่านแก้ว ต.คลัง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000
วัดเสมาเมือง ถ.หลังวัดเสมาเมือง ต.คลัง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000
มัสยิดญาเมี๊ยะ ถ.ราชดำเนิน ต.คลัง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000
มัสยิดซอลาฮุคดีน ถ.กะโรม ต.คลัง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000
มัสยิดบ้านป่าขอม ซ.ทางเข้าสุเหร่า ต.คลัง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000
สถานีบริการน้ำมันปตท. ถ.พัฒนาการคูขวาง ต.คลัง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000
สถานีตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช ถ.ราชดำเนิน ต.คลัง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000
สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช ถ.ราชดำเนิน ต.คลัง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ถ.พระเงิน ต.คลัง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000
โรงพยาบาลนครคริสเตียน ถ.ศรีปราชญ์ ต.คลัง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000
คริสตจักรร่มเกล้านครศรีธรรมราช ถ.ศรีธรรมโศก ต.คลัง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000
ห้างสรรพสินค้าโรบินสันโอเชี่ยน ซ.ศรีนคร ต.คลัง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000
ไทยโอชา (เจ้าเก่า) ซ.พะเนียด 2 ต.คลัง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000
ไทยโอชา ถ.กะโรม ต.คลัง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000
เจดีย์ยักษ์ ถ.ศรีปราชญ์ ต.คลัง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000
หอจดหมายเหตุนายกรัฐมนตรีพลเอกเปรมติณสูลานนท์ ถ.ลูกเสือ ต.คลัง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000
กำแพงเมืองเก่า ถ.ราชดำเนิน ต.คลัง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000
หอพระอิศวร ต.คลัง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000
แยกพระเงิน ถ.ราชดำเนิน ต.คลัง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000
แยกตลาดแขก ถ.กะโรม ต.คลัง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000
โรงแรมสยามโฮเต็ล 1403/17 ถ.จำเริญวิถี ต.คลัง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000 075-356226
086-9511753
เวียงฟ้าโฮเต็ล 1304/3-4 ถ.จำเริญวิถี ต.คลัง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000 0 7535 6591
พี แอนด์ เอ็ม โฮเต็ล 101/36 ถ.พัฒนาการคูขวาง ต.คลัง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000 0 7531 7150
โรงแรมบัวหลวง 1487/19 ซ.หลวงเมือง ถ.จำเริญวิถี ต.คลัง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000 075341518
075341002
คารีน่าแมนชั่น 102/18-21 ซ.ศาลเยาวชน ถ.พัฒนาการคูขวาง ต.คลัง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000 075-318598
075-318599
พระวิหารสูง (หอพระสูง) ต.คลัง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000
พระเจดีย์ยักษ์ ต.คลัง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000
กุฏิทรงไทยวัดวังตะวันตก 1347/1 ถ.ราชดำเนิน ต.คลัง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง