ค้นพบจำนวน 16,949 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 .. 170
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา สุราษฎร์ธานี จ.นครศรีธรรมราช 84000 02 667 5555
สวนศรีภูวนาท ถ.พัฒนาท้องถิ่น อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต
สนามกีฬาจิระนคร เทศบาลนครหาดใหญ่ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 074-233741
081-599-1303
วัดโคกแห้ว ต.โรง อ.อ,กระแสสินธุ์ จ.สงขลา
บ้านหางไหล ต.คุริง อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที11 ต.บางจาก อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80330
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 12 95 ถ.เทศบาล ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สะกอม ต.สะกอม อ.เทพา จ.สงขลา 90150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สะกอม ต.สะกอม อ.จะนะ จ.สงขลา 90130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล วังไทร ต.ทับช้าง อ.นาทวี จ.สงขลา 90160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล วังใหญ่ ต.วังใหญ่ อ.เทพา จ.สงขลา 90260
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล วังใหญ่ ต.นาทวี อ.นาทวี จ.สงขลา 90160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านห้วยกรวด 161 หมู่6 ต.มะลวน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านห้วยกรวด ต.คลองฉนวน อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี 84190
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหน้าเขา อ.เคียนซา จ.สุราษฎร์ธานี 84260
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหน้าเขา หมู่1 ต.หน้าเขา อ.เขาพนม จ.กระบี่ 81140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสองพี่น้อง หมู่2 ต.พนม อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี 84250
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านม่วง 190 ต.สำนักแต้ว อ.สะเดา จ.สงขลา 90120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านพร้าว ต.ทำนบ อ.สิงหนคร จ.สงขลา 90280
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านนา จ.พัทลุง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านนา 44/1 หมู่1 ต.บ้านนา อ.กะเปอร์ จ.ระนอง 85120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านนา หมู่6 ต.เขาต่อ อ.ปลายพระยา จ.กระบี่ 81160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านนา หมู่7 ต.ห้วยน้ำขาว อ.คลองท่อม จ.กระบี่ 81120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านทุ่งหลวง ตำบลทุ่งหลวง หมู่2 ต.ทุ่งหลวง อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี ๘๔๑๙๐
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านทุ่ง ต.สะท้อน อ.นาทวี จ.สงขลา 90160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านทุ่ง หมู่1 ต.เขาคราม อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่ 81000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านทองหลาง 259 หมู่3 ต.บ้านนา อ.กะเปอร์ จ.ระนอง 85120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านทองหลาง ต.หล่อยูง อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา 82140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านดอนประดู่ หมู่5 ต.ดอนประดู่ อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง 93120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านคลองใหญ่ ถ.เพชรเกษม อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่ 81000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านกลาง หมู่3 ต.ปะนาเระ อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี 94130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านกลาง 58 ต.ควนโส อ.ควนเนียง จ.สงขลา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านกลาง 38/10 ถ.เพชรเกษม หมู่3 ต.บ้านกลาง อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ 81110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านไร่ 51 หมู่10 ต.ปาดังเบซาร์ อ.สะเดา จ.สงขลา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านไร่ จ.สงขลา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านใหม่ 28/1 ต.ระโนด อ.ระโนด จ.สงขลา 90140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านใหม่ ต.ประกอบ อ.นาทวี จ.สงขลา 90160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านใหญ่ หมู่3 ต.ละหาร อ.สายบุรี จ.ปัตตานี 94110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเขาดิน หมู่4 ต.หน้าเขา อ.เขาพนม จ.กระบี่ 81140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเก่า ต.บาโร๊ะ อ.ยะหา จ.ยะลา 95120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเก่า ต.คลองทราย อ.นาทวี จ.สงขลา 90160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ทุ่งใหญ่ ต.ทุ่งใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ทุ่งใหญ่ 111 ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ท่าจีน ต.น้ำน้อย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ท่าข้าม ต.ท่าข้าม อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ท่าไทร ต.วังใหญ่ อ.เทพา จ.สงขลา 90260
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ท่าไทร หมู่5 ต.เกาะยอ อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ทรายขาว ต.ทุ่งหวัง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลอ่างทอง หมู่3 ต.อ่างทอง อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหนองปรือ หมู่5 ต.หนองปรือ อ.รัษฎา จ.ตรัง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหนองบัว หมู่8 ต.หนองบัว อ.รัษฎา จ.ตรัง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหนองบ่อ 124 หมู่3 ต.หนองบ่อ อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหนองแรด หมู่1 ต.ปิยามุมัง อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี 94150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหงาว 173 ถ.เพชรเกษม หมู่2 ต.หงาว อ.เมืองระนอง จ.ระนอง 85000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลสองแพรก หมู่1 ต.ไทรทอง อ.ชัยบุรี จ.สุราษฎร์ธานี 84350
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลสองแพรก ต.สองแพรก อ.เมืองพังงา จ.พังงา 82000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลสวนแตง หมู่2 ต.สวนแตง อ.ละแม จ.ชุมพร 86170
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลวังวน จ.ตรัง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลวังไผ่ หมู่6 ต.วังไผ่ อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลวังใหม่ ถ.เพชรเกษม หมู่6 ต.วังใหม่ อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลย่านยาว ต.บ้านยาง อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี 84130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลย่านซื่อ จ.ตรัง 92110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลย่านซื่อ หมู่4 ต.ย่านซื่อ อ.ควนโดน จ.สตูล
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลม่วงเตี้ย ต.ม่วงเตี้ย อ.แม่ลาน จ.ปัตตานี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลปากน้ำ หมู่4 ต.ปากน้ำ อ.ละงู จ.สตูล 91110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลปากน้ำ 29/3 หมู่2 ต.ปากน้ำ อ.เมืองระนอง จ.ระนอง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลปากจั่น ถ.เพชรเกษม หมู่3 ต.ปากจั่น อ.กระบุรี จ.ระนอง 85110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบ้านยาง ต.บ้านยาง อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี 84130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบ้านนา หมู่2 ต.บ้านนา อ.ปะเหลียน จ.ตรัง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบ้านนา หมู่6 ต.บ้านนา อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบ้านควน หมู่3 ต.บ้านควน อ.เมืองตรัง จ.ตรัง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบ้านควน ถ.ยนตรการกำธร หมู่3 ต.บ้านควน อ.เมืองสตูล จ.สตูล 91140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบ้านควน ซ.วัดวารีวง หมู่11 ต.บ้านควน อ.หลังสวน จ.ชุมพร 86110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบ้านกลาง หมู่2 ต.บ้านเนิน อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80190
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบ้านโพธิ์ หมู่1 ต.บ้านโพธิ์ อ.เมืองตรัง จ.ตรัง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบางหมาก จ.ตรัง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบางหมาก หมู่8 ต.บางหมาก อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบางปู หมู่3 ต.บางปู อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี 94150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบางด้วน ต.บางด้วน อ.ปะเหลียน จ.ตรัง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบางชนะ 40/1 หมู่3 ต.คลองน้อย อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบางชนะ 12 หมู่2 ต.บางชนะ อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบางกุ้ง 24 ถ.กาญจนวิถี ต.บางกุ้ง อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบางเตย 58/8 ต.บางเตย อ.เมืองพังงา จ.พังงา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบ่อทอง หมู่6 ต.บางเขา อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 94170
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลน้ำผุด 295 หมู่8 ต.น้ำผุด อ.เมืองตรัง จ.ตรัง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลน้ำผุด หมู่5 ต.ป่าแก่บ่อหิน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล 91120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลนาทุ่ง 20/1 ต.นาทุ่ง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลนาเกลือ จ.ตรัง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลทุ่งหลวง หมู่2 ต.ทุ่งหลวง อ.ละแม จ.ชุมพร 86170
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลท่ายาง หมู่5 ต.ท่ายาง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลท่าข้าม หมู่7 ต.ท่าข้าม อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร 86140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลท่าเรือ หมู่5 ต.ท่าเรือ อ.ท่าแพ จ.สตูล 91150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลท่าเรือ หมู่3 ต.โคกโพธิ์ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี 94120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลท่าเรือ 6/11 หมู่1 ต.ท่าเรือ อ.บ้านนาเดิม จ.สุราษฎร์ธานี 84240
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลท่าเคย ต.ท่าเคย อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี 84150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลทรายขาว หมู่5 ต.ทรายขาว อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี 94120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลตากแดด หมู่7 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลตากแดด ต.ตากแดด อ.เมืองพังงา จ.พังงา 82000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลคลองน้อย 118/1 ต.บางใบไม้ อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลคลองขุด ถ.ยนตรการกำธร หมู่2 ต.คลองขุด อ.เมืองสตูล จ.สตูล 91000
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง