ค้นพบจำนวน 15 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านบางเปิด ตำบลทรายทอง หมู่5 ต.ทรายทอง อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์
โรงเรียนบ้านฝั่งแดง ต.ทรายทอง อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77170
โรงเรียนบ้านห้วยสัก ต.ทรายทอง อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77170
โรงเรียนบ้านทรายทอง ต.ทรายทอง อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77170
โรงเรียนบ้านทุ่งสีเสียด ต.ทรายทอง อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77170
ศูนย์บริการทางหลวงเขาโพธิ์ ต.ทรายทอง อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77170
วัดห้วยสักเทพนฤมิตคีรีขันธ์ ต.ทรายทอง อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77170
วัดดอนอารีย์ ต.ทรายทอง อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77170
วัดบางเบิด ต.ทรายทอง อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77170
วัดน้ำตกเขาโพธิ์ทอง ต.ทรายทอง อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77170
สถานีอนามัยทรายทอง ต.ทรายทอง อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77170
สถานีอนามัยบ้านบางเบิด ต.ทรายทอง อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77170
สถานีบริการน้ำมันปตท. ต.ทรายทอง อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77170
สถานีรถไฟห้วยสัก ต.ทรายทอง อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77170
สถานีรถไฟเขาไชยราช ต.ทรายทอง อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77170
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง