ค้นพบจำนวน 84 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านศรีนคร ตำบลช้างแรก 12 หมู่7 ต.ช้างแรก อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77170
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านบางเปิด ตำบลทรายทอง หมู่5 ต.ทรายทอง อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านบางเจริญ ตำบลไชยราช หมู่3 ต.ไชยราช อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านดอนจวง ตำบลปากแพรก 19 หมู่1 ต.ปากแพรก อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบางสะพาน ต.บางสะพาน อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ 86000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลช้างแรก 58 ต.ช้างแรก อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77170
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลไชยราช 60 หมู่5 ต.ไชยราช อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางสะพานน้อย ต.ปากแพรก อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77170
วัดช่องลม ซ.เพชรเกษม ต.ช้างแรก อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77170
วัดหนองจันทร์หอม ซ.เพชรเกษม ต.ช้างแรก อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77170
วัดดอนตะเคียน ซ.ปข. 1013 ต.บางสะพาน อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ 86000
วัดคลองน้ำเค็ม ซ.3374 ต.บางสะพาน อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ 86000
วัดละหาน ซ.3497 ต.บางสะพาน อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ 86000
วัดบรรพตาเรืองราม ซ.3497 ต.บางสะพาน อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ 86000
วัดท่าม่วง ซ.เทศบาล 15 ต.บางสะพาน อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ 86000
วัดเขาราษฎร์บำรุง ซ.ปข. 1015 ต.ปากแพรก อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77170
วัดดอนมะกอก ซ.เพชรเกษม ต.ช้างแรก อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77170
วัดถ้ำเขาลักษณ์จันทน์ ซ.3497 ต.ปากแพรก อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77170
วัดปากแพรก ซ.3374 ต.ปากแพรก อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77170
วัดบางเจริญ ซ.ปข. 1006 ต.ไชยราช อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77170
มัสยิดรุ้สมุตตากีน ซ.ปข. 1015 ต.ปากแพรก อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77170
โรงเรียนบ้านในล็อค ซ.เพชรเกษม ต.ช้างแรก อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77170
โรงเรียนบ้านหนองฆ้อง ซ.ปข. 1013 ต.บางสะพาน อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ 86000
โรงเรียนมูลนิธิศึกษา ซ.เพชรเกษม ต.ช้างแรก อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77170
โรงเรียนบ้านทุ่งไทร ซ.ปข. 1013 ต.บางสะพาน อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ 86000
โรงเรียนวัดดอนตะเคียน ซ.ปข. 1013 ต.บางสะพาน อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ 86000
โรงเรียนบ้านปากคลอง(ราษฎร์อุปกรณ์) ซ.3374 ต.บางสะพาน อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ 86000
โรงเรียนบ้านบางสะพานน้อย ซ.3497 ต.บางสะพาน อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ 86000
โรงเรียนบ้านทุ่งกะโตน ซ.3497 ต.ปากแพรก อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77170
โรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม ซ.3497 ต.ปากแพรก อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77170
โรงเรียนอนุบาลดรุณวัฒนา ซ.3497 ต.ปากแพรก อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77170
โรงเรียนวัดเขาราษฎร์บำรุง ซ.ปข. 1015 ต.ปากแพรก อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77170
โรงเรียนอนุบาลบางสะพานน้อย ซ.เพชรเกษม ต.ช้างแรก อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77170
โรงเรียนบ้าปากแพรก ซ.3374 ต.ปากแพรก อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77170
โรงเรียนบ้านหนองห้วยฝาด ซ.3497 ต.ปากแพรก อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77170
โรงเรียนบ้านไร่บนสามัคคี ซ.ปข. 1011 ต.ช้างแรก อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77170
โรงเรียนบ้านบางเจริญ ซ.ปข. 1006 ต.ไชยราช อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77170
สวนอาหารหาดสน ซ.3374 ต.บางสะพาน อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ 86000
สถานีอนามัยบ้านศรีนคร ซ.เพชรเกษม ต.ช้างแรก อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77170
สถานีอนามัยตำบลบางสะพาน ซ.3497 ต.บางสะพาน อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ 86000
สถานีอนามัยตำบลช้างแรก ซ.3497 ต.ช้างแรก อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77170
สถานีอนามัยบ้านดอนจวง ซ.3374 ต.ปากแพรก อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77170
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอบางสะพานน้อย ซ.3497 ต.บางสะพาน อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ 86000
ที่ว่าการอำเภอบางสะพานน้อย ซ.3497 ต.บางสะพาน อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ 86000
สำนักงานเทศบาลตำบลบางสะพาน ซ.3497 ต.บางสะพาน อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ 86000
สำนักงานเกษตรอำเภอบางสะพานน้อย ซ.3497 ต.บางสะพาน อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ 86000
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางสะพานน้อย ซ.3497 ต.ปากแพรก อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77170
สถานีตำรวจภูธรอำเภอบางสะพานน้อย ซ.3497 ต.บางสะพาน อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ 86000
หาดแหลมสน ซ.ปข. 1015 ต.ปากแพรก อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77170
บ้านมะพร้าวรีสอร์ท ซ.3374 ต.บางสะพาน อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ 86000
สวนอนันต์รีสอร์ท ซ.3374 ต.บางสะพาน อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ 86000
โรงพยาบาลบางสะพานน้อย ซ.3497 ต.ปากแพรก อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77170
สถานีบริการน้ำมันบางจาก ซ.3374 ต.บางสะพาน อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ 86000
สถานีบริการน้ำมันพีที ซ.เพชรเกษม ต.ช้างแรก อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77170
สถานีบริการน้ำมันปตท. ซ.เพชรเกษม ต.ช้างแรก อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77170
สถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ ซ.เพชรเกษม ต.ช้างแรก อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77170
สถานีบริการน้ำมันเชลล์ ซ.เพชรเกษม ต.ช้างแรก อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77170
สถานีบริการน้ำมันบางจาก ซ.3497 ต.ปากแพรก อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77170
คริสตจักรความหวังบางสะพานน้อย ซ.3497 ต.ปากแพรก อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77170
โรงเรียนบ้านฝั่งแดง ต.ทรายทอง อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77170
โรงเรียนบ้านห้วยสัก ต.ทรายทอง อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77170
โรงเรียนบ้านทรายทอง ต.ทรายทอง อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77170
โรงเรียนบ้านช้างเผือก ต.ไชยราช อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77170
โรงเรียนบ้านทุ่งสีเสียด ต.ทรายทอง อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77170
โรงเรียนบ้านไชยราช ต.ไชยราช อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77170
ศูนย์บริการทางหลวงเขาโพธิ์ ต.ทรายทอง อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77170
วัดห้วยสักเทพนฤมิตคีรีขันธ์ ต.ทรายทอง อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77170
วัดดอนอารีย์ ต.ทรายทอง อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77170
วัดคอกช้างเผือก ต.ไชยราช อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77170
วัดบางเบิด ต.ทรายทอง อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77170
วัดน้ำตกเขาโพธิ์ทอง ต.ทรายทอง อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77170
วัดทองอินทร์เจริญพร ต.ไชยราช อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77170
วัดทองอินทร์เจริญพร ต.ไชยราช อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77170
วัดเขาไชยราช ต.ไชยราช อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77170
สถานีอนามัยทรายทอง ต.ทรายทอง อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77170
สถานีอนามัยบ้านบางเจริญ ต.ไชยราช อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77170
สถานีอนามัยบ้านบางเบิด ต.ทรายทอง อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77170
สถานีอนามัยไชยราช ต.ไชยราช อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77170
สถานีบริการน้ำมันปตท. ต.ทรายทอง อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77170
สถานีบริการน้ำมันบางจาก ต.ไชยราช อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77170
สถานีรถไฟห้วยสัก ต.ทรายทอง อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77170
สถานีรถไฟเขาไชยราช ต.ทรายทอง อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77170
สถานีรถไฟบางสะพานน้อย ต.บางสะพาน อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77170
ท่าเทียบเรือประมง ต.บางสะพาน อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ 86000
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง