ค้นพบจำนวน 110 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1 2
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หนองมะซาง ตำบลกุยบุรี ต.หาดขาม อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองเตาปูน ตำบลกุยเหนือ ต.กุยเหนือ อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านรวมไทย ตำบลหาดขาม ต.หาดขาม อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านป่าถล่ม ตำบลสามกระทาย ต.สามกระทาย อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านทุ่งน้อย เขาแดง ต.เขาแดง อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านท่าเผือก กุยเหนือ ต.กุยเหนือ อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านดอนยายหนู ตำบลดอนยายหนู ต.ดอนยายหนู อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านดอนกลาง ตำบลสามกระทาย ต.สามกระทาย อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านไร่บน ตำบลหาดขาม ต.หาดขาม อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโป่งกระสัง ตำบลหาดขาม ต.หาดขาม อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลเขาแดง ต.เขาแดง อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77150
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุยบุรี ต.กุยบุรี อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77150
วัดบางปู ซ.ปข. 4020 ต.เขาแดง อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77150
วัดธรรมรังสี(วัดนาวัลเปรียง) ถ.,บ้านนาวัลเปรียง, ต.สามกระทาย อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77150
วัดเขาลั่นทม ซ.เพชรเกษม ต.สามกระทาย อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77150
วัดดอนยายหนู ซ.ปข. 1026 ต.ดอนยายหนู อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77150
วัดเขาแดง ซ.ปข. 4020 ต.เขาแดง อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77150
วัดสำโหรง ซ.เพชรเกษม ต.หาดขาม อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77150
วัดถ้ำเขาน้อย ซ.ปข. 1026 ต.กุยเหนือ อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77150
วัดเฉลิมราษฎร์(วัดโป่งกะสัง) ซ.3217 ต.หาดขาม อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77150
วัดหนองจอก ซ.ปข. 4020 ต.เขาแดง อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77150
วัดรอดโพธิ์ทอง ซ.3217 ต.หาดขาม อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77150
วัดอุดมพลาราม ซ.3217 ต.หาดขาม อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77150
วัดทุ่งน้อย ซ.ปข. 4020 ต.เขาแดง อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77150
วัดหาดขาม ซ.ปข. 1002 ต.หาดขาม อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77150
วัดกุยเหนือ ซ.ปข. 1003 ต.กุยบุรี อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77150
วัดกุยบุรี ซ.เพชรเกษม ต.กุยบุรี อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77150
วัดวังยาว ซ.ปข. 1003 ต.กุยบุรี อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77150
วัดวังยาง ซ.ปข. 1003 ต.กุยบุรี อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77150
วัดอู่ตะเภา ซ.ปข. 1003 ต.กุยเหนือ อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77150
โรงเรียนบ้านบางปู ซ.ปข. 4020 ต.เขาแดง อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77150
โรงเรียนบ้านป่าถล่ม ซ.4 ต.สามกระทาย อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77150
โรงเรียนสามแยกป่าถล่ม ซ.เพชรเกษม ต.สามกระทาย อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77150
โรงเรียนบ้านดอนกลาง ซ.เพชรเกษม ต.สามกระทาย อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77150
โรงเรียนวัดดอนยายหนู ซ.ปข. 1026 ต.ดอนยายหนู อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77150
โรงเรียนบ้านเขาแดง ซ.ปข. 4020 ต.เขาแดง อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77150
โรงเรียนบ้านดอนบ่อกุ่ม ซ.ปข. 1026 ต.ดอนยายหนู อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77150
โรงเรียนบ้านสำโหรง ซ.เพชรเกษม ต.หาดขาม อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77150
โรงเรียนบ้านดอนมะขาม ซ.ปข. 1026 ต.ดอนยายหนู อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77150
โรงเรียนบ้านหนองเตาปูน ซ.ปข. 1026 ต.กุยเหนือ อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77150
โรงเรียนบ้านโป่งกะสัง ซ.3217 ต.หาดขาม อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77150
โรงเรียนดี. มากาเร็ตฟุลเลอร์ ซ.3217 ต.หาดขาม อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77150
โรงเรียนบ้านรวมไทย ซ.3217 ต.หาดขาม อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77150
โรงเรียนบ้านหนองบัว ซ.4 ต.หาดขาม อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77150
โรงเรียนบ้านหนองหมู ซ.เพชรเกษม ต.กุยบุรี อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77150
โรงเรียนชุมชนบ้านไร่บน ซ.ปข. 1014 ต.หาดขาม อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77150
โรงเรียนวัดทุ่งน้อย ซ.ปข. 4020 ต.เขาแดง อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77150
โรงเรียนบ้านยางชุม ซ.ปข. 1002 ต.หาดขาม อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77150
โรงเรียนยางชุมวิทยา ซ.3217 ต.หาดขาม อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77150
โรงเรียนบ้านหาดขาม ซ.ปข. 1002 ต.หาดขาม อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77150
โรงเรียนกุยบุรีวิทยา ซ.เพชรเกษม ต.กุยบุรี อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77150
โรงเรียนบ้านหนองเกด ซ.ปข. 1002 ต.หาดขาม อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77150
โรงเรียนวัดกุยบุรี ซ.เพชรเกษม ต.กุยบุรี อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77150
โรงเรียนเกี้ยวกวง ซ.ปข. 1003 ต.กุยบุรี อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77150
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านย่านซื่อ ซ.3217 ต.หาดขาม อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77150
โรงเรียนบ้านปากเหมือง ซ.ปข. 1003 ต.กุยเหนือ อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77150
โรงเรียนบ้านหนองมะซาง ซ.ปข. 1002 ต.กุยบุรี อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77150
โรงเรียนบ้านท่าฝาง ซ.ปข. 1003 ต.กุยเหนือ อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77150
โรงเรียนบ้านบน ซ.เพชรเกษม ต.กุยบุรี อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77150
โรงเรียนบ้านหนองกระทิง ซ.ปข. 1014 ต.กุยบุรี อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77150
สถานีอนามัยบ้านป่าถล่ม ซ.4 ต.สามกระทาย อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77150
สถานีอนามัยบ้านดอนกลาง ซ.เพชรเกษม ต.สามกระทาย อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77150
สถานีอนามัยบ้านดอนยายหนู ซ.ปข. 1026 ต.ดอนยายหนู อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77150
สถานีอนามัยบ้านเขาแดง ซ.ปข. 4020 ต.เขาแดง อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77150
สถานีอนามัยบ้านหนองเตาปูน ซ.ปข. 1026 ต.กุยเหนือ อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77150
สถานีอนามัยโป่งกะสัง ซ.3217 ต.หาดขาม อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77150
สถานีอนามัยบ้านรวมไทย ซ.3217 ต.หาดขาม อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77150
สถานีอนามัยบ้านไร่บน ซ.3217 ต.หาดขาม อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77150
สถานีอนามัยบ้านหนองมะซาง ซ.ปข. 1002 ต.หาดขาม อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77150
สถานีอนามัยอำเภอกุยบุรี ซ.ปข. 1003 ต.กุยเหนือ อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77150
หาดแหลมศาลา ซ.ปข. 4020 ต.เขาแดง อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77150
สำนักงานตลาดกลางค้าข้าวสำโหรง ซ.เพชรเกษม ต.หาดขาม อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77150
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอกุยบุรี ซ.เพชรเกษม ต.กุยบุรี อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77150
ที่ว่าการอำเภอกุยบุรี ซ.เพชรเกษม ต.กุยบุรี อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77150
ศูนย์บำบัดผู้ติดยาเสพติดอำเภอกุยบุรี ซ.เพชรเกษม ต.กุยบุรี อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77150
สำนักงานเกษตรอำเภอกุยบุรี ซ.เพชรเกษม ต.กุยบุรี อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77150
ที่ทำการชลประทานตอน 4 อำเภอกุยบุรี ซ.เพชรเกษม ต.กุยบุรี อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77150
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุยบุรี ซ.ปข. 1003 ต.กุยบุรี อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77150
สำนักบริการโทรศัพท์ทางไกลชนบท ซ.ปข. 1003 ต.กุยบุรี อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77150
สำนักงานเทศบาลตำบลกุยบุรี ซ.เพชรเกษม ต.กุยบุรี อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77150
หน่วยบริการตำรวจทางหลวงกุยบุรี ซ.เพชรเกษม ต.กุยบุรี อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77150
สถานีตำรวจภูธรตำบลสามกระทาย ซ.เพชรเกษม ต.สามกระทาย อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77150
สถานีตำรวจภูธรตำบลเขาแดง ซ.ปข. 4020 ต.เขาแดง อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77150
สถานีตำรวจภูธรตำบลบ้านยางชุม ซ.3217 ต.หาดขาม อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77150
สถานีตำรวจภูธรอำเภอกุยบุรี ซ.เพชรเกษม ต.กุยบุรี อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77150
เกาะโครำ(เกาะกูรำ) ซ.ปข. 4020 ต.เขาแดง อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77150
เกาะนมสาว ซ.ปข. 4020 ต.เขาแดง อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77150
เกาะระวาง ซ.ปข. 4020 ต.เขาแดง อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77150
เกาะระวิง ซ.ปข. 4020 ต.เขาแดง อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77150
ถ้ำพระยานคร ซ.ปข. 4020 ต.เขาแดง อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77150
ถ้ำแก้ว ซ.ปข. 4020 ต.เขาแดง อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77150
ถ้ำไทร ซ.ปข. 4020 ต.เขาแดง อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77150
หาดสามพระยา ซ.ปข. 4020 ต.เขาแดง อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77150
คลองเขาแดง ซ.ปข. 1026 ต.ดอนยายหนู อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77150
จุดชมวิวเขาแดง ซ.ปข. 4020 ต.เขาแดง อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77150
ถ้ำไทรวิว ซ.ปข. 4020 ต.เขาแดง อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77150
โรงพยาบาลกุยบุรี ซ.เพชรเกษม ต.กุยบุรี อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77150
สถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ ซ.เพชรเกษม ต.หาดขาม อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77150
สถานีบริการน้ำมันปตท. ซ.เพชรเกษม ต.หาดขาม อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77150
สถานีบริการน้ำมันปตท. ซ.เพชรเกษม ต.กุยบุรี อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77150
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง