ค้นพบจำนวน 8 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลท่าแร้ง 70 หมู่6 ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
มัสยิดมู่ฎีอะตุ้ลอิสลามียะฮ์ ซ.พบ. 4135 ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี 76110
มัสยิดยามิอุ้ลอิสลาม ซ.3178 ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี 76110
โรงเรียนเอี๊ยะฮ์ยาอียะฮ์เพชรบุรี ซ.3178 ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี 76110
โรงเรียนบ้านท่าแร้ง(สหราษฎร์) ซ.3178 ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี 76110
สวนอาหารบ้านจันทน์ผา ซ.ชลประทาน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี 76110
สถานีอนามัยท่าแร้ง ซ.ชลประทาน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี 76110
สถานีบริการน้ำมันบางจาก ซ.3178 ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี 76110
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง