ค้นพบจำนวน 12 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล วัดเขาตะเครา ตำบลบางครก หมู่5 ต.บางครก อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี 76110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบางครก ต.บางครก อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี 76110
วัดเขาตะเคราประสิทธิ์ ซ.3176 ต.บางครก อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี 76110
วัดบางหอ ซ.3176 ต.บางครก อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี 76110
วัดบางลำภู ซ.ชลประทาน ต.บางครก อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี 76110
วัดปากคลอง ซ.3176 ต.บางครก อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี 76110
โรงเรียนวัดเขาตะเครา(ประชาประชาสรรค์) ซ.3176 ต.บางครก อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี 76110
โรงเรียนบ้านบางหอ(โสภณเชาวน์ราษฎร์รังสรรค์) ซ.3176 ต.บางครก อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี 76110
โรงเรียนวัดบางลำภู ซ.ชลประทาน ต.บางครก อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี 76110
โรงเรียนวัดปากคลอง(ศุทธยาลัยอุทิศ) ซ.3176 ต.บางครก อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี 76110
โรงเรียนวชิรธรรมโศภิต ซ.3176 ต.บางครก อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี 76110
สถานีอนามัยบางครก ซ.3176 ต.บางครก อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี 76110
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง