ค้นพบจำนวน 8 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบางตะบูน หมู่4 ต.บางตะบูน อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี 76110
วัดปากลัด ซ.สส. 2021 ต.บางตะบูน อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี 76110
วัดเกาะแก้ว ซ.สส. 2021 ต.บางตะบูน อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี 76110
โรงเรียนวัดลัด(บางตะบูนวิทยาคาร) ซ.สส. 2021 ต.บางตะบูน อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี 76110
โรงเรียนวัดเกาะแก้ว ซ.สส. 2021 ต.บางตะบูน อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี 76110
สถานีอนามัยบางตะบูน ซ.สส. 2021 ต.บางตะบูน อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี 76110
สถานีอนามัยบางตะบูนออก ซ.พบ. 4012 ต.บางตะบูน อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี 76110
สถานีบริการน้ำมันเชลล์ ซ.สส. 2021 ต.บางตะบูน อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี 76110
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง