ค้นพบจำนวน 12 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลแหลมผักเบี้ย ต.แหลมผักเบี้ย อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี 76100
วัดสมุทรโคดม(วัดพระเนิน) ซ.พบ. 4028 ต.แหลมผักเบี้ย อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี 76100
โรงเรียนวัดสมุทรโคดม ซ.พบ. 4028 ต.แหลมผักเบี้ย อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี 76100
โรงเรียนวัดสมุทรธาราม ซ.หาดเจ้าสำราญ 2 ต.แหลมผักเบี้ย อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี 76100
สถานีอนามัยแหลมผักเบี้ย ซ.พบ. 4028 ต.แหลมผักเบี้ย อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี 76100
สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเพชรบุรี ซ.พบ. 4028 ต.แหลมผักเบี้ย อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี 76100
สำนักงานเทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ ถ., 1, ต.แหลมผักเบี้ย อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี 76100
หาดแหลมหลวง ซ.พบ. 4028 ต.แหลมผักเบี้ย อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี 76100
ระเบียงทะเลรีสอร์ท ซ.หาดเจ้าสำราญ 2 ต.แหลมผักเบี้ย อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี 76100
ไวท์บีซรีสอร์ท ซ.หาดเจ้าสำราญ 2 ต.แหลมผักเบี้ย อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี 76100
ท่าเทียบเรือ ต.แหลมผักเบี้ย อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี 76100
หาดเจ้าสำราญ ต.แหลมผักเบี้ย อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี 76110
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง