ค้นพบจำนวน 7 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบางแก้ว ต.บางแก้ว อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี 76110
วัดพิกุลแก้ว ซ.พบ. 4028 ต.บางแก้ว อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี 76110
วัดโคมนาราม(วัดในบางแก้ว) ซ.พบ. 4028 ต.บางแก้ว อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี 76110
โรงเรียนบ้านเหมืองกลาง ซ.พบ. 6022 ต.บางแก้ว อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี 76110
โรงเรียนบ้านบางแก้ว ซ.พบ. 4028 ต.บางแก้ว อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี 76110
สถานีอนามัยบางแก้ว ซ.พบ. 4028 ต.บางแก้ว อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี 76110
สถานีบริการน้ำมันปตท. ซ.พบ. 4028 ต.บางแก้ว อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี 76110
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง