ค้นพบจำนวน 9 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบางขุนไทร ต.บางขุนไทร อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี 76110
วัดบางขุนไทร ซ.พบ. 4028 ต.บางขุนไทร อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี 76110
วัดไทรทอง ซ.พบ. 3065 ต.บางขุนไทร อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี 76110
วัดดอนผิงแดด ถ.สิริประชาราษฎร์พัฒนา ต.บางขุนไทร อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี 76110
มัสยิดดารุ้ลอิบาด๊ะห์ ซ.พบ. 4028 ต.บางขุนไทร อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี 76110
โรงเรียนวัดบางขุนไทร(ผดุงวิทยา) ซ.พบ. 4028 ต.บางขุนไทร อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี 76110
โรงเรียนวัดไทรทอง(สาครราษฎร์สงเคราะห์) ซ.พบ. 3065 ต.บางขุนไทร อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี 76110
โรงเรียนวัดดอนผิงแดด ถ.สิริประชาราษฎร์พัฒนา ต.บางขุนไทร อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี 76110
โรงเรียนวัดนอกปากทะเล ซ.อบจ. 5001 ต.บางขุนไทร อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี 76110
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง