ค้นพบจำนวน 107 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1 2
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบางแก้ว ต.บางแก้ว อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี 76110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล วัดเขาตะเครา ตำบลบางครก หมู่5 ต.บางครก อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี 76110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านนาบัว ตำบลบางแก้ว ถ.บ่อโนม บัวประดิษฐ์ ต.ปากทะเล อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี 76110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลปากทะเล หมู่3 ต.ปากทะเล อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบางตะบูนออก หมู่1 ต.บางตะบูนออก อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบางตะบูน หมู่4 ต.บางตะบูน อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี 76110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบางครก ต.บางครก อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี 76110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบางขุนไทร ต.บางขุนไทร อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี 76110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลท่าแร้งออก 73 หมู่3 ต.ท่าแร้งออก อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลท่าแร้ง 70 หมู่6 ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลแหลมผักเบี้ย ต.แหลมผักเบี้ย อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี 76100
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลบางตะบูน 5 หมู่3 ต.บางตะบูนออก อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านแหลม หมู่2 ต.บ้านแหลม อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี 76110
วัดปากลัด ซ.สส. 2021 ต.บางตะบูน อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี 76110
วัดปากอ่าวบางตะบูน ซ.พบ. 4012 ต.บางตะบูนออก อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี 76110
วัดเกาะแก้ว ซ.สส. 2021 ต.บางตะบูน อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี 76110
วัดเพชรสุวรรณ ซ.พบ. 4012 ต.บางตะบูนออก อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี 76110
วัดเขาตะเคราประสิทธิ์ ซ.3176 ต.บางครก อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี 76110
วัดต้นสน ซ.3178 ต.บ้านแหลม อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี 76110
วัดลักษณาราม ซ.3176 ต.บ้านแหลม อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี 76110
วัดบางหอ ซ.3176 ต.บางครก อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี 76110
วัดวังในกลาง ซ.ชลประทาน ต.บ้านแหลม อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี 76110
วัดศีรษะคาม ซ.3178 ต.บ้านแหลม อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี 76110
วัดบางลำภู ซ.ชลประทาน ต.บางครก อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี 76110
วัดปากคลอง ซ.3176 ต.บางครก อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี 76110
วัดบางขุนไทร ซ.พบ. 4028 ต.บางขุนไทร อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี 76110
วัดไทรทอง ซ.พบ. 3065 ต.บางขุนไทร อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี 76110
วัดในปากทะเล ซ.พบ. 4028 ต.ปากทะเล อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี 76110
วัดดอนผิงแดด ถ.สิริประชาราษฎร์พัฒนา ต.บางขุนไทร อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี 76110
วัดนอกปากทะเล ซ.พบ. 4028 ต.ปากทะเล อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี 76110
วัดราษฎร์ศรัทธา ถ.บ่อโนม บัวประดิษฐ์ ต.ปากทะเล อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี 76110
วัดพิกุลแก้ว ซ.พบ. 4028 ต.บางแก้ว อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี 76110
วัดโคมนาราม(วัดในบางแก้ว) ซ.พบ. 4028 ต.บางแก้ว อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี 76110
วัดสมุทรโคดม(วัดพระเนิน) ซ.พบ. 4028 ต.แหลมผักเบี้ย อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี 76100
มัสยิดดารุ้ลอิบาด๊ะห์ ซ.พบ. 4028 ต.บางขุนไทร อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี 76110
มัสยิดมู่ฎีอะตุ้ลอิสลามียะฮ์ ซ.พบ. 4135 ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี 76110
มัสยิดฮิดายะตุ้ลอุตตะกีน ซ.พบ. 3065 ต.ท่าแร้งออก อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี 76110
มัสยิดยามิอุ้ลอิสลาม ซ.3178 ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี 76110
มัสยิดจรุงอิสลาม ซ.3178 ต.ท่าแร้งออก อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี 76110
โรงเรียนวัดลัด(บางตะบูนวิทยาคาร) ซ.สส. 2021 ต.บางตะบูน อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี 76110
โรงเรียนวัดปากอ่าว(ญาณสาครวิทยาคาร) ซ.พบ. 4012 ต.บางตะบูนออก อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี 76110
โรงเรียนบางตะบูนวิทยา ซ.พบ. 4012 ต.บางตะบูนออก อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี 76110
โรงเรียนวัดเกาะแก้ว ซ.สส. 2021 ต.บางตะบูน อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี 76110
โรงเรียนวัดเพชรสุวรรณ ซ.พบ. 4012 ต.บางตะบูนออก อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี 76110
โรงเรียนวัดเขาตะเครา(ประชาประชาสรรค์) ซ.3176 ต.บางครก อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี 76110
โรงเรียนวัดต้นสน ซ.3178 ต.บ้านแหลม อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี 76110
โรงเรียนวัดลักษณาราม(สมุทรราษฎร์วิทยาคาร) ซ.3176 ต.บ้านแหลม อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี 76110
โรงเรียนวัดต้นสน(บุญมีโชติวิทยา) ซ.3178 ต.บ้านแหลม อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี 76110
โรงเรียนบ้านแหลม ซ.เทศบาล 26 ต.บ้านแหลม อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี 76110
โรงเรียนบ้านบางหอ(โสภณเชาวน์ราษฎร์รังสรรค์) ซ.3176 ต.บางครก อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี 76110
โรงเรียนวัดในกลาง ถ.หน้าอำเภอ ต.บ้านแหลม อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี 76110
โรงเรียนวัดบางลำภู ซ.ชลประทาน ต.บางครก อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี 76110
โรงเรียนบ้านแหลมวิทยา ซ.3178 ต.บ้านแหลม อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี 76110
โรงเรียนวัดปากคลอง(ศุทธยาลัยอุทิศ) ซ.3176 ต.บางครก อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี 76110
โรงเรียนวชิรธรรมโศภิต ซ.3176 ต.บางครก อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี 76110
โรงเรียนวัดบางขุนไทร(ผดุงวิทยา) ซ.พบ. 4028 ต.บางขุนไทร อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี 76110
โรงเรียนวัดไทรทอง(สาครราษฎร์สงเคราะห์) ซ.พบ. 3065 ต.บางขุนไทร อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี 76110
โรงเรียนมิตรภาพที่ 34 ซ.3178 ต.บ้านแหลม อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี 76110
โรงเรียนบ้านเหมืองไทร ซ.พบ. 3065 ต.ท่าแร้งออก อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี 76110
โรงเรียนวัดดอนผิงแดด ถ.สิริประชาราษฎร์พัฒนา ต.บางขุนไทร อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี 76110
โรงเรียนวัดนอกปากทะเล ซ.อบจ. 5001 ต.บางขุนไทร อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี 76110
โรงเรียนเอี๊ยะฮ์ยาอียะฮ์เพชรบุรี ซ.3178 ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี 76110
โรงเรียนพัฒนอิสลาม ซ.พบ. 3065 ต.ท่าแร้งออก อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี 76110
โรงเรียนบ้านท่าแร้ง(สหราษฎร์) ซ.3178 ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี 76110
โรงเรียนบ้านดอนมะขาม ถ.บ่อโนม บัวประดิษฐ์ ต.ปากทะเล อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี 76110
โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา ถ.บ่อโนม บัวประดิษฐ์ ต.ปากทะเล อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี 76110
โรงเรียนบ้านเหมืองกลาง ซ.พบ. 6022 ต.บางแก้ว อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี 76110
โรงเรียนบ้านบางแก้ว ซ.พบ. 4028 ต.บางแก้ว อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี 76110
โรงเรียนวัดสมุทรโคดม ซ.พบ. 4028 ต.แหลมผักเบี้ย อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี 76100
โรงเรียนวัดสมุทรธาราม ซ.หาดเจ้าสำราญ 2 ต.แหลมผักเบี้ย อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี 76100
เรือเลเล ซ.พบ. 4012 ต.บางตะบูนออก อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี 76110
ทับทิมทองแหลมเหลว ซ.ประมงเจริญ ต.บ้านแหลม อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี 76110
สวนอาหารบ้านจันทน์ผา ซ.ชลประทาน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี 76110
สถานีอนามัยบางตะบูน ซ.สส. 2021 ต.บางตะบูน อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี 76110
สถานีอนามัยบางตะบูนออก ซ.พบ. 4012 ต.บางตะบูน อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี 76110
สถานีอนามัยบางครก ซ.3176 ต.บางครก อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี 76110
สถานีอนามัยตำบลท่าแร้งออก ซ.พบ. 3065 ต.ท่าแร้งออก อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี 76110
สถานีอนามัยตำบลปากทะเล ซ.พบ. 4028 ต.ปากทะเล อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี 76110
สถานีอนามัยท่าแร้ง ซ.ชลประทาน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี 76110
สถานีอนามัยบ้านนาบัว ถ.บ่อโนม บัวประดิษฐ์ ต.ปากทะเล อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี 76110
สถานีอนามัยบางแก้ว ซ.พบ. 4028 ต.บางแก้ว อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี 76110
สถานีอนามัยแหลมผักเบี้ย ซ.พบ. 4028 ต.แหลมผักเบี้ย อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี 76100
สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเพชรบุรี ซ.พบ. 4028 ต.แหลมผักเบี้ย อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี 76100
สำนักงานเทศบาลตำบลบางตะบูน ซ.พบ. 4012 ต.บางตะบูนออก อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี 76110
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านแหลม ซ.เทศบาล 26 ต.บ้านแหลม อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี 76110
สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแหลม ถ.หน้าอำเภอ ต.บ้านแหลม อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี 76110
สำนักงานประมงอำเภอบ้านแหลม ถ.หน้าอำเภอ ต.บ้านแหลม อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี 76110
สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านแหลม ถ.หน้าอำเภอ ต.บ้านแหลม อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี 76110
ที่ว่าการอำเภอบ้านแหลม ซ.3178 ต.บ้านแหลม อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี 76110
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอบ้านแหลม ซ.3178 ต.บ้านแหลม อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี 76110
สำนักงานเทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ ถ., 1, ต.แหลมผักเบี้ย อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี 76100
สถานีตำรวจภูธรตำบลบางตะบูน ซ.พบ. 4012 ต.บางตะบูนออก อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี 76110
สถานีตำรวจภูธรอำเภอบ้านแหลม ซ.3178 ต.บ้านแหลม อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี 76110
หาดแหลมหลวง ซ.พบ. 4028 ต.แหลมผักเบี้ย อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี 76100
อุทยานหิ่งห้อย ซ.พบ. 4012 ต.บ้านแหลม อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี 76110
ระเบียงทะเลรีสอร์ท ซ.หาดเจ้าสำราญ 2 ต.แหลมผักเบี้ย อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี 76100
ไวท์บีซรีสอร์ท ซ.หาดเจ้าสำราญ 2 ต.แหลมผักเบี้ย อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี 76100
โรงพยาบาลบ้านแหลม ถ.หน้าอำเภอ ต.บ้านแหลม อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี 76110
สถานีบริการน้ำมันเชลล์ ซ.สส. 2021 ต.บางตะบูน อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี 76110
สถานีบริการน้ำมันปตท. ซ.พบ. 4012 ต.บ้านแหลม อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี 76110
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง