ค้นพบจำนวน 16 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านมะขามโพรง ตำบลพุสวรรค์ ต.ห้วยลึก อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี 76150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านพุตูม ตำบลห้วยลึก หมู่5 ต.ห้วยลึก อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี 76150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลห้วยลึก หมู่3 ต.ห้วยลึก อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี
วัดไทรทอง ซ.พบ. 4008 ต.ห้วยลึก อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี 76150
วัดเนินหนองโสน(วัดเขาเจ้าราม) ซ.พบ. 4008 ต.ห้วยลึก อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี 76150
วัดหนองจอก ซ.พบ. 4008 ต.ห้วยลึก อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี 76150
วัดห้วยกวางจริง ซ.พบ. 4017 ต.ห้วยลึก อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี 76150
โรงเรียนบ้านหนองจอก ซ.พบ. 4008 ต.ห้วยลึก อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี 76150
โรงเรียนบ้านหนองไก่เถื่อน ซ.พบ. 4008 ต.ห้วยลึก อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี 76150
โรงเรียนบ้านมะขามโพรง ซ.พบ. 4017 ต.ห้วยลึก อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี 76150
สถานีอนามัยบ้านพุตุม ซ.พบ. 5034 ต.ห้วยลึก อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี 76150
สถานีอนามัยห้วยลึก ซ.พบ. 4008 ต.ห้วยลึก อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี 76150
สถานีอนามัยบ้านมะขามโพรง ซ.พบ. 4017 ต.ห้วยลึก อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี 76150
สถานีตำรวจภูธรตำบลไร่สะท้อน ซ.พบ. 4008 ต.ห้วยลึก อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี 76150
สถานีบริการน้ำมันคาลเท็กซ์ ซ.พบ. 4008 ต.ห้วยลึก อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี 76150
สถานีบริการน้ำมันปตท. ซ.พบ. 4017 ต.ห้วยลึก อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี 76150
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง