ค้นพบจำนวน 7 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลโรงเข้ หมู่3 ต.โรงเข้ อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี 76150
วัดดอนกอก ซ.พบ. 3171 ต.โรงเข้ อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี 76150
วัดโพธิ์เรียง ซ.พบ. 3171 ต.โรงเข้ อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี 76150
วัดหนองกาทอง ซ.3204 ต.โรงเข้ อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี 76150
โรงเรียนวัดดอนกอก ซ.พบ. 3171 ต.โรงเข้ อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี 76150
โรงเรียนวัดหนองกาทอง(ม่วงนิรมิต) ซ.3204 ต.โรงเข้ อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี 76150
สถานีอนามัยตำบลโรงเข้ ซ.พบ. 73038 ต.โรงเข้ อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี 76150
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง