ค้นพบจำนวน 8 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลลาดโพธิ์ หมู่1 ต.ลาดโพธิ์ อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี 76150
วัดวังบัว ซ.3204 ต.ลาดโพธิ์ อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี 76150
วัดโรงเข้ ซ.พบ. 3171 ต.ลาดโพธิ์ อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี 76150
โรงเรียนวัดวังบัว(ศรสายราษฎร์บำรุง) ซ.พบ. 3171 ต.ลาดโพธิ์ อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี 76150
โรงเรียนวัดโรงเข้(พุฒประชาสรรค์) ซ.พบ. 3171 ต.ลาดโพธิ์ อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี 76150
สถานีอนามัยตำบลลาดโพธิ์ ซ.3204 ต.ลาดโพธิ์ อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี 76150
สถานีอนามัยตำบลไร่ส้ม ซ.พบ. 3171 ต.ลาดโพธิ์ อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี 76150
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3171-3204 ต.ลาดโพธิ์ อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี 76150
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง