ค้นพบจำนวน 6 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลท่าเสน หมู่5 ต.ท่าเสน อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี
วัดเขาทะโมน ซ.พบ. 1029 ต.ท่าเสน อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี 76150
ถ้ำวัดเขาทะโมน ซ.พบ. 1029 ต.ท่าเสน อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี 76150
วัดท่าศาลารวม ซ.พบ. 3179 ต.ท่าเสน อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี 76150
โรงเรียนวัดท่าศาลาราม ซ.พบ. 3179 ต.ท่าเสน อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี 76150
โรงเรียนบ้านไร่ถิ่นน้อย(อาจบำรุง) ซ.พบ. 3006 ต.ท่าเสน อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี 76150
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง