ค้นพบจำนวน 4 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลตำหรุ ต.ตำหรุ อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี 76150
วัดระหารน้อย ซ.พบ. 1014 ต.ตำหรุ อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี 76150
วัดคำหรุ ซ.พบ. 1014 ต.ตำหรุ อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี 76150
สถานีอนามัยตำบลตำหรุ ซ.พบ. 1014 ต.ตำหรุ อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี 76150
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง