ค้นพบจำนวน 20 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบ้านลาด ถ.สายสุทธิ หมู่7 ต.บ้านลาด อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี 76150
วัดป่าแป้น ซ.เทศบาลบ้านลาด 22 ต.บ้านลาด อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี 76150
วัดลาดศรัทธาราม ซ.พบ. 3179 ต.บ้านลาด อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี 76150
วัดเกาะแก้วสุทธาราม ซ.เทศบาลบ้านลาด 22 ต.บ้านลาด อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี 76150
วัดใหม่ประเสริฐ ซ.พบ. 3179 ต.บ้านลาด อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี 76150
วัดศาลาเขื่อน ซ.พบ. 1014 ต.บ้านลาด อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี 76150
โรงเรียนวัดหาดทราย(เรือนมั่นนิรมิตร) ซ.เทศบาลบ้านลาด 18 ต.บ้านลาด อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี 76150
โรงเรียนวัดลาดศรัทธาราม ซ.พบ. 3179 ต.บ้านลาด อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี 76150
โรงเรียนบ้านลาดวิทยา ซ.พบ. 6020 ต.บ้านลาด อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี 76150
โรงเรียนวัดใหม่ประเสริฐ(ปุ่นประสิทธิ์) ซ.พบ. 3179 ต.บ้านลาด อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี 76150
โรงเรียนวัดศาลาเขื่อน(อุภัยเพชร) ซ.พบ. 1014 ต.บ้านลาด อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี 76150
สถานีอนามัยบ้านหาด ซ.พบ. 3179 ต.บ้านลาด อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี 76150
สถานีอนามัยอำเภอบ้านลาด ซ.พบ. 3179 ต.บ้านลาด อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี 76150
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอบ้านลาด ซ.พบ. 3179 ต.บ้านลาด อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี 76150
สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านลาด ซ.พบ. 3179 ต.บ้านลาด อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี 76150
ที่ว่าการอำเภอบ้านลาด ซ.พบ. 3179 ต.บ้านลาด อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี 76150
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านลาด ซ.พบ. 3179 ต.บ้านลาด อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี 76150
สถานีตำรวจภูธรอำเภอบ้านลาด ซ.พบ. 3179 ต.บ้านลาด อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี 76150
สถานีบริการน้ำมันเชลล์ ซ.พบ. 3179 ต.บ้านลาด อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี 76150
สถานีบริการน้ำมันปตท. ซ.พบ. 3179 ต.บ้านลาด อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี 76150
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง