ค้นพบจำนวน 8 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบ้านในดง หมู่2 ต.บ้านในดง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 76130
วัดชายนา ซ.พบ. 3499 ต.บ้านในดง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 76130
วัดหนองบัว ซ.โยธาธิการ ต.บ้านในดง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 76130
โรงเรียนบ้านในดง ซ.พบ. 3499 ต.บ้านในดง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 76130
โรงเรียนวัดหนองบัว ซ.โยธาธิการ ต.บ้านในดง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 76130
สถานีอนามัยบ้านในดง ซ.พบ. 3499 ต.บ้านในดง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 76130
สถานีอนามัยบ้านหนองบัว ซ.โยธาธิการ ต.บ้านในดง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 76130
สถานีบริการน้ำมันคาลเท็กซ์ ซ.พบ. 3499 ต.บ้านในดง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 76130
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง