ค้นพบจำนวน 22 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองโรง ตำบลเขากระปุก ต.เขากระปุก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านยางชุม ตำบลกลัดหลวง ต.เขากระปุก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 76130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลเขากระปุก หมู่3 ต.เขากระปุก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 76130
วัดหนองโรง ซ.พบ. 4002 ต.เขากระปุก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 76130
วัดนเรศวรบ้านพุมะคำ ซ.3301 ต.เขากระปุก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 76130
วัดเขากระปุก ซ.พบ. 4002 ต.เขากระปุก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 76130
วัดโป่งเกตุ ซ.3301 ต.เขากระปุก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 76130
วัดหนองเอื้อง ซ.3301 ต.เขากระปุก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 76130
โรงเรียนบ้านยางชุม ซ.พบ. 6005 ต.เขากระปุก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 76130
โรงเรียนบ้านหนองโรง ซ.พบ. 1010 ต.เขากระปุก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 76130
โรงเรียนบ้านหนองคอไก่ ซ.พบ. 4002 ต.เขากระปุก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 76130
โรงเรียนบ้านพุมะคำ ซ.3301 ต.เขากระปุก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 76130
โรงเรียนบ้านเขากระปุก ซ.พบ. 4002 ต.เขากระปุก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 76130
โรงเรียนบ้านโป่งเกตุ ซ.3301 ต.เขากระปุก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 76130
โรงเรียนบ้านเขาอ่างแก้ว ซ.3416 ต.เขากระปุก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 76130
โรงเรียนบ้านโป่งแย้ ซ.3301 ต.เขากระปุก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 76130
สถานีอนามัยบ้านหนองโรง ซ.พบ. 4002 ต.เขากระปุก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 76130
สถานีอนามัยตำบลเขากระปุก ซ.พบ. 4002 ต.เขากระปุก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 76130
สถานีอนามัยบ้านหุบเฉลา ซ.3416 ต.เขากระปุก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 76130
สถานีอนามัยโป่งแย้ ซ.3301 ต.เขากระปุก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 76130
น้ำตกผาน้ำหยด ซ.3416 ต.เขากระปุก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 76130
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3400-3301 ต.เขากระปุก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 76130
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง