ค้นพบจำนวน 23 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสารเห็ด ตำบลกลัดหลวง หมู่3 ต.กลัดหลวง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 76130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านทุ่งโป่ง ตำบลกลัดหลวง ต.กลัดหลวง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 76130
วัดหนองเตียน ซ.พบ. 4019 ต.กลัดหลวง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 76130
วัดหนองเขาอ่อน ซ.พบ. 4006 ต.กลัดหลวง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 76130
วัดห้วยปลาดุก ซ.พบ. 4006 ต.กลัดหลวง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 76130
วัดสารหิตาวาส(วัดสารเห็ด) ซ.3410 ต.กลัดหลวง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 76130
วัดยางชุม ซ.3410 ต.กลัดหลวง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 76130
โรงเรียนบ้านหนองเตียน ซ.พบ. 4019 ต.กลัดหลวง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 76130
โรงเรียนบ้านท่าไม้รวก ซ.พบ. 4019 ต.กลัดหลวง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 76130
โรงเรียนบ้านหนองเขาอ่อน ซ.พบ. 4007 ต.กลัดหลวง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 76130
โรงเรียนบ้านห้วยปลาดุก ซ.พบ. 4006 ต.กลัดหลวง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 76130
โรงเรียนบ้านสารเห็ด ซ.3410 ต.กลัดหลวง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 76130
โรงเรียนบ้านท่ามะริด ซ.3410 ต.กลัดหลวง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 76130
โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง ซ.โยธาธิการ ต.กลัดหลวง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 76130
โรงเรียนบ้านห้วยไผ่ ซ.3410 ต.กลัดหลวง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 76130
สถานีอนามัยบ้านหนองเตียน ซ.พบ. 4019 ต.กลัดหลวง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 76130
สถานีอนามัยบ้านสาระเห็ด ซ.พบ. 4007 ต.กลัดหลวง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 76130
สถานีอนามัยบ้านยางชุม ซ.3410 ต.กลัดหลวง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 76130
เพชรริมธารรีสอร์ท ซ.พบ. 4006 ต.กลัดหลวง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 76130
สถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ ซ.พบ. 4019 ต.กลัดหลวง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 76130
สถานีบริการน้ำมันปตท. ซ.3410 ต.กลัดหลวง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 76130
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3410-3301 ต.กลัดหลวง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 76130
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3432-3410 ต.กลัดหลวง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 76130
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง