ค้นพบจำนวน 10 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหนองจอก หมู่5 ต.หนองจอก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 76130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองบัว ตำบลหนองจอก หมู่2 ต.หนองจอก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี
วัดหนองจอก ซ.พบ. 1016 ต.หนองจอก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 76130
โรงเรียนวัดหนองจอกศรีสรรค์พานิช ซ.พบ. 1016 ต.หนองจอก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 76130
โรงเรียนหนองจอกวิทยา ซ.พบ. 3499 ต.หนองจอก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 76130
โรงเรียนบ้านหนองเกตุ ซ.พบ. 3499 ต.หนองจอก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 76130
สถานีอนามัยหนองจอก ซ.พบ. 1016 ต.หนองจอก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 76130
สำนักงานเทศบาลตำบลหนองจอก ซ.พบ. 1016 ต.หนองจอก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 76130
สถานีตำรวจภูธรตำบลหนองจอก ซ.พบ. 1016 ต.หนองจอก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 76130
สถานีรถไฟหนองจอก ต.หนองจอก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 76130
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง