ค้นพบจำนวน 22 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
วัดท่าคอย ซ.ท่าคอย 4 ต.ท่าคอย อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 76130
วัดราษฎร์นิมิต(วัดท่าเหว) ซ.พบ. 4024 ต.ท่าคอย อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 76130
วัดเกษมสุทธาราม(วัดท่าขาม) ซ.3187 ต.ท่าคอย อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 76130
วัดเขื่อนเพชร ซ.พบ. 3499 ต.ท่าคอย อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 76130
โรงเรียนอนุบาลอำเภอท่ายาง ซ.ท่าคอย 3 ต.ท่าคอย อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 76130
โรงเรียนวัดท่าคอย ซ.ท่าคอย 3 ต.ท่าคอย อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 76130
โรงเรียนท่ายางวิทยา ซ.3187 ต.ท่าคอย อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 76130
โรงเรียนเกษตรบ้านบึงกระจับ ซ.3187 ต.ท่าคอย อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 76130
โรงเรียนวัดท่าเหว ซ.พบ. 4024 ต.ท่าคอย อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 76130
โรงเรียนวัดท่าขาม(สะเทื้อนราษฎรษ์อุปถัมภ์) ซ.3187 ต.ท่าคอย อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 76130
โรงเรียนวัดเขื่อนเพชร(วชิรเวทประชาสรรค์) ซ.พบ. 3499 ต.ท่าคอย อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 76130
โรงเรียนเขื่อนเพชร(ชลประทานสงเคราะห์) ซ.3187 ต.ท่าคอย อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 76130
ร้านอาหารผัดไทยท่ายาง ซ.ราษฎร์บำรุง ต.ท่าคอย อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 76130
สำนักงานเกษตรอำเภอท่ายาง ซ.ท่าคอย 1 ต.ท่าคอย อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 76130
สำนักงานเทศบาลตำบลท่ายาง ซ.ราษฎร์บำรุง ต.ท่าคอย อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 76130
สำนักงานศึกษาธิการอำเภอท่ายาง ซ.ราษฎร์บำรุง ต.ท่าคอย อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 76130
ที่ทำการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ซ.ราษฎร์บำรุง ต.ท่าคอย อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 76130
สำนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบุรี สาขาท่ายาง ซ.ราษฎร์บำรุง ต.ท่าคอย อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 76130
สถานีตำรวจภูธรอำเภอท่ายาง ซ.ราษฎร์บำรุง ต.ท่าคอย อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 76130
เขื่อนเพชร ซ.3499 ต.ท่าคอย อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 76130
วัดเขื่อนเพชร ต.ท่าคอย อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 76130
วัดชลธราราม ต.ท่าคอย อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 76130 032-784660
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง