ค้นพบจำนวน 25 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลท่ายาง หมู่8 ต.ท่ายาง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 76130
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่ายาง หมู่5 ต.ท่ายาง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 76130
วัดท่ากระเทียม ซ.เพชรเกษม ต.ท่ายาง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 76130
วัดสหธรรมิการาม(วัดหนองแขม) ซ.เพชรเกษม ต.ท่ายาง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 76130
โรงเรียนบ้านท่ากระเทียม ซ.เพชรเกษม ต.ท่ายาง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 76130
โรงเรียนบ้านท่ายาง ซ.3187 ต.ท่ายาง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 76130
โรงเรียนบ้านหนองบ๊วย ซ.โยธาธิการ ต.ท่ายาง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 76130
โรงเรียนบ้านหนองแขม ซ.เพชรเกษม ต.ท่ายาง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 76130
สถานีอนามัยตำบลท่ายาง ซ.เพชรเกษม ต.ท่ายาง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 76130
ที่ว่าการอำเภอท่ายาง ซ.ราษฎร์บำรุง ต.ท่ายาง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 76130
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่ายาง ซ.เพชรเกษม ต.ท่ายาง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 76130
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรีเขต 2 ซ.เพชรเกษม ต.ท่ายาง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 76130
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอท่ายาง ซ.เพชรเกษม ต.ท่ายาง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 76130
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี ซ.โยธาธิการ ต.ท่ายาง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 76130
โรงพยาบาลท่ายาง ซ.3187 ต.ท่ายาง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 76130
สถานีบริการน้ำมันปตท. ซ.เพชรเกษม ต.ท่ายาง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 76130
สถานีบริการน้ำมันปตท. ซ.เพชรเกษม ต.ท่ายาง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 76130
สถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ ซ.เพชรเกษม ต.ท่ายาง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 76130
สถานีบริการน้ำมันปตท. ซ.เพชรเกษม ต.ท่ายาง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 76130
สถานีบริการน้ำมันปตท. ซ.โยธาธิการ ต.ท่ายาง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 76130
สถานีบริการน้ำมันบางจาก ซ.เพชรเกษม ต.ท่ายาง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 76130
คริสตจักรท่ายาง ซ.เทศบาล 7 ต.ท่ายาง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 76130
แยกท่ายาง ต.ท่ายาง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 76130
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3187-4 ต.ท่ายาง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 76130
แยกเขื่อนเพชร ต.ท่ายาง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 76130
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง