ค้นพบจำนวน 12 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองขานาง ตำบลท่าคอย ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 76120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลดอนขุนห้วย ตำบลดอนขุนห้วย หมู่5 ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 76120
วัดหนองเผาถ่าน ซ.3174 ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 76120
วัดไตรรัตน์เจริญผล ซ.เพชรเกษม ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 76120
โรงเรียนบ้านร่องระกำ ซ.เพชรเกษม ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 76120
โรงเรียนบ้านดอนขุนห้วย ซ.พบ. 1027 ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 76120
สถานีอนามัยวังยาว ซ.3174 ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 76120
สถานีอนามัยดอนขุนห้วย ซ.พบ. 1027 ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 76120
สถานีบริการน้ำมันบางจาก ซ.เพชรเกษม ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 76120
สถานีบริการน้ำมันปตท. ซ.เพชรเกษม ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 76120
สถานีบริการน้ำมันปตท. ซ.เพชรเกษม ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 76120
สถานีบริการน้ำมันบางจาก ซ.เพชรเกษม ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 76120
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง