ค้นพบจำนวน 11 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านอ่างหิน ตำบลสามพระยา หมู่6 ต.สามพระยา อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 76120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านช้างแทงกระจาด ตำบลสามพระยา ต.สามพระยา อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 76120
วัดอ่างหิน ซ.พบ. 1001 ต.สามพระยา อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 76120
วัดช้างแทงกระจาด ซ.อบจ. พบ. 5003 ต.สามพระยา อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 76120
โรงเรียนบ้านอ่างหิน ซ.พบ. 1001 ต.สามพระยา อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 76120
โรงเรียนวัดช้างแทงกระจาด(จันทร์จำนง) ซ.อบจ. พบ. 5003 ต.สามพระยา อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 76120
โรงเรียนบ้านดอนมะกอก ซ.เพชรเกษม ต.สามพระยา อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 76120
สถานีอนามัยบ้านอ่างหิน ซ.พบ. 1001 ต.สามพระยา อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 76120
สถานีอนามัยช้างแทงกระจาด ซ.อบจ. พบ. 5003 ต.สามพระยา อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 76120
สถานีบริการน้ำมันปตท. ซ.เพชรเกษม ต.สามพระยา อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 76120
สถานีบริการน้ำมันปตท. ซ.เพชรเกษม ต.สามพระยา อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 76120
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง