ค้นพบจำนวน 117 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1 2
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองชะอำ 29 ถ.นราธิป ต.ชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอชะอำ ถ.นราธิป ต.ชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 76120
วัดหนองตาพด ซ.หนองตาพต ต.ชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 76120
วัดเนรัญชราราม ถ.ร่วมจิตร ต.ชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 76120
วัดชะอำ ซ.ชะอำคีรี ต.ชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 76120
วัดชะอำคีรี ซ.ชะอำคีรี ต.ชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 76120
วัดหนองแจง ถ.,จุมพฏพงษ์, ต.ชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 76120
วัดราษฎร์เจริญธรรม(วัดบ่อแขม) ซ.Phet Kasem ต.ชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 76120
วัดไทรย้อย ซ.บุรีรมย์ ต.ชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 76120
วัดมฤคทายวัน ซ.Phet Kasem ต.ชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 76120
วัดห้วยทรายใต้ ถ.จอมพล ต.ชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 76120
โรงเรียนบ้านดอน ซ.Nong Ta Pot ต.ชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 76120
โรงเรียนเทศบาล 7(บ้านหนองตาพด) 7 ซ.หนองตาพต ต.ชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 76120
โรงเรียนเทศบาล 3(วัดเนรัญชรา) 3 ถ.ร่วมจิตร ต.ชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 76120
โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี ซ.สะอาดเอี่ยม ต.ชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 76120
โรงเรียนอนุบาลวุฒิสารศึกษา ซ.นิติธร 1 ต.ชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 76120
โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านชะอำ(ชะอำวิทยาคาร) ซ.นิติธร ต.ชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 76120
โรงเรียนเทศบาล 1 1 ซ.ราษฏรพลี ต.ชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 76120
โรงเรียนแก่นจันทร์วิทยา ซ.Phet Kasem ต.ชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 76120
โรงเรียนเทศบาล 8(สวนสนชะอำ) 8 ซ.Phet Kasem ต.ชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 76120
โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านบ่อแขม ซ.บ่อแขม ต.ชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 76120
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดไทรย้อย(ญาณธรรมสัมฤทธิ์) ซ.บุรีรมย์ ต.ชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 76120
โรงเรียนปริยัติธรรมวัดไทรย้อย ซ.บุรีรมย์ ต.ชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 76120
โรงเรียนเทศบาล 6 บ้านห้วยทรายเหนือ ซ.Phet Kasem ต.ชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 76120
โรงเรียนบ้านห้วยทรายเหนือ ซ.ชมนิเวศน์ ต.ชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 76120
โรงเรียนเทศบาล 5 ห้วยทรายใต้ ซ.Phet Kasem ต.ชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 76120
โรงเรียนนานาชาติแสตมฟอร์ด ซ.Phet Kasem ต.ชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 76120
สวนอาหารครัวเคียงคลื่น ซ.พบ. 4033 ต.ชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 76120
ครัวไข่มุก ถ.ร่วมจิตร ต.ชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 76120
สวนอาหารริมคลอง ซ.คลองเทียน ต.ชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 76120
อาเล็กซีฟู้ด ถ.ร่วมจิตร ต.ชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 76120
ครัวเม็ดทราย ถ.ร่วมจิตร ต.ชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 76120
ร้านอาหารปากคลอง ถ.ร่วมจิตร ต.ชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 76120
ร้านอาหารภูมิ ซ.ร่วมจิตร ต.ชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 76120
ร้านอาหารระเบียงจันทร์ ซ.นราธิป ต.ชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 76120
เจ๊แดง ซ.Phet Kasem ต.ชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 76120
สวนอาหารรังเย็น ซ.ร่วมจิตร ต.ชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 76120
ร้านอาหารสันติสุข ถ.,ชะอำใต้ 4, ต.ชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 76120
ร้านอาหารหนองแจง ซ.เจ้าลาย ต.ชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 76120
ปลาทู ซ.บุรีรมย์ ต.ชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 76120
ศูนย์ฝึกอบรมการป่าไม้ชะอำ ซ.เจ้าลาย ต.ชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 76120
สำนักงานเกษตรอำเภอชะอำ ซ.นราธิป ต.ชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 76120
ที่ว่าการอำเภอชะอำ ซ.นราธิป ต.ชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 76120
สำนักงานเทศบาลเมืองชะอำ ซ.นราธิป ต.ชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 76120
ที่ทำการการสื่อสารโทรคมนาคมชะอำ ซ.นราธิป ต.ชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 76120
ศูนย์การค้าชะอำพลาซ่า ถ.,ชะอำใต้ 1, ต.ชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 76120
สำนักงานททท. ภาคกลางเขต 2 ซ.Phet Kasem ต.ชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 76120
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 สาขาเพชรบุรี(ป่าไม้เขตเพชรบุรีเดิม) ซ.Phet Kasem ต.ชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 76120
สำนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบุรี สาขาชะอำ ซ.Phet Kasem ต.ชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 76120
สำนักงานชลประทานอำเภอชะอำ ซ.บุรีรมย์ ต.ชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 76120
กองกำกับการสนับสนุนทางอากาศตำรวจตระเวนชายแดนค่ายนเรศวร ซ.Phet Kasem ต.ชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 76120
สำนักงานขนส่งจังหวัดเพชรบุรี สาขาอำเภอชะอำ ซ.Phet Kasem ต.ชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 76120
สถานีตำรวจภูธรอำเภอชะอำ ซ.นราธิป ต.ชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 76120
หาดชะอำ ซ.ร่วมจิตร ต.ชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 76120
ท๊อปเฮ้าส์ ถ.,ชะอำเหนือ 10, ต.ชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 76120
โรงแรมลองบีชชะอำ ซ.เจ้าลาย ต.ชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 76120
โรงแรมเมธาวลัยชะอำ ถ.,ชะอำเหนือ 9, ต.ชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 76120
โรงแรมไพศิริชะอำ ซ.ร่วมจิตร ต.ชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 76120
มั่นคงรีสอร์ท ซ.ร่วมจิตร ต.ชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 76120
โรงแรมแก่นจันทร์บีช ซ.ร่วมจิตร ต.ชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 76120
โรงแรมรั้วมะขามวิลล่า ซ.ร่วมจิตร ต.ชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 76120
โรงแรมเจมส์ชะอำ ซ.ร่วมจิตร ต.ชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 76120
ลุงแซมรีสอร์ท ซ.ร่วมจิตร ต.ชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 76120
โรงแรมขวัญหาด ถ.,ชะอำเหนือ 5, ต.ชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 76120
โรงแรมอุดมเฮ้าส์ 91 ซ.นราธิป ต.ชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 76120
โรงแรมจิตระวีรีสอร์ท ถ.,ชะอำเหนือ 4, ต.ชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 76120
โรงแรมชะอำวิลล่าบีช ถ.,ชะอำเหนือ 3, ต.ชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 76120
โรงแรมนิรันดรรีสอร์ท ซ.ร่วมจิตร ต.ชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 76120
ที.เค. เฮ้าส์ ซ.นราธิป ต.ชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 76120
โรงแรมสมเกียรติวิลล่า ซ.นราธิป ต.ชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 76120
โรงแรมเจ.เจ. เฮ้าส์ ซ.ร่วมจิตร ต.ชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 76120
โรงแรมนิรันดรรีสอร์ท 3 ซ.ร่วมจิตร ต.ชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 76120
โรงแรมโกลด์เด้นวิลล่า ซ.เจ้าลาย ต.ชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 76120
สาวิตรีรีสอร์ท ถ.,ชะอำใต้ 1, ต.ชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 76120
โรงแรมซีเพริล ถ.,ชะอำใต้ 2, ต.ชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 76120
ไวท์โฮเต็ล ถ.,ชะอำใต้ 2, ต.ชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 76120
โรงแรมนฤมลลัคกี้เฮ้าส์ ซ.เจ้าลาย ต.ชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 76120
โรงแรมสันติสุข ถ.,ชะอำใต้ 4, ต.ชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 76120
นิพนธ์รีสอร์ท ซ.ร่วมจิตร ต.ชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 76120
โรงแรมบ้านพักชะอำริมเล ซ.ร่วมจิตร ต.ชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 76120
ชะอำการ์เด้น ซ.ร่วมจิตร ต.ชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 76120
ไพน์แอปเปิ้ลการ์เด้นบีช ถ.ธารสุข ต.ชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 76120
มารีน่ารีสอร์ท ถ.ธารสุข ต.ชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 76120
โรงแรมสปริงฟิลด์บีชรีสอร์ท ถ.ภูมิเวท ต.ชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 76120
โรงแรมวิรันดารีสอร์ทแอนด์สปา ซ.โยธาธิการ ต.ชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 76120
นรินทร์ฮัท ซ.โยธาธิการ ต.ชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 76120
คาซาปาปาย่ารีสอร์ท ซ.สวนสนลอย ต.ชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 76120
โรงแรมสวนบวกหาดชะอำ ซ.สวนสนลอย ต.ชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 76120
บ้านร่มไม้รีสอร์ท ซ.สวนสนลอย ต.ชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 76120
ฮอลิเดย์รีสอร์ท ซ.สวนสนลอย ต.ชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 76120
โรงแรมรีเจ้นท์ชะอำบีชรีสอร์ท ถ.,สุขเสมอ, ต.ชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 76120
โรงแรมโนโวเทลทิพย์วิมานรีสอร์ทแอนด์สปา ถ.,สุขเสมอ, ต.ชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 76120
ทัศนีย์บีชรีสอร์ท ซ.พบ. 1010 ต.ชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 76120
สยามบีชรีสอร์ท ซ.4 ต.ชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 76120
โรงแรมดุสิตรีสอร์ทแอนด์โปโลคลับหัวหิน ซ.Phet Kasem ต.ชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 76120
โรงพยาบาลชะอำ ซ.คลองเทียน ต.ชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 76120
สถานีบริการน้ำมันปตท. ซ.หนองตาพต ต.ชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 76120
สถานีบริการน้ำมันบางจาก ซ.Phet Kasem ต.ชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 76120
สถานีบริการน้ำมันบางจาก ซ.Phet Kasem ต.ชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 76120
สถานีบริการน้ำมันปตท. ซ.Phet Kasem ต.ชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 76120
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง