ค้นพบจำนวน 6 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลห้วยท่าช้าง ต.ห้วยท่าช้าง อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี
วัดกุญชรวชิราราม ซ.3349 ต.ห้วยท่าช้าง อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี 76140
โรงเรียนวัดกุญชรวชิราราม(พัฒนวิเทศประชาสรรค์) ซ.3349 ต.ห้วยท่าช้าง อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี 76140
สถานีอนามัยบ้านห้วยท่าช้าง ซ.3349 ต.ห้วยท่าช้าง อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี 76140
กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 144 ซ.3349 ต.ห้วยท่าช้าง อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี 76140
สถานีบริการน้ำมันบางจาก ซ.3349 ต.ห้วยท่าช้าง อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี 76140
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง