ค้นพบจำนวน 7 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหนองปรง หมู่4 ต.หนองปรง อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี
วัดหนองปรง ถ.สายจัดรูปที่ดิน-บ้านก่อ ต.หนองปรง อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี 76140
โรงเรียนวัดหนองปรง(บุญมานุสรณ์) ถ.สายจัดรูปที่ดิน-บ้านก่อ ต.หนองปรง อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี 76140
สถานีอนามัยตำบลหนองปรง ถ.สายหมวดคริสเตียน ต.หนองปรง อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี 76140
สถานีอนามัยตำบลต้นมะพร้าว ซ.เพชรเกษม ต.หนองปรง อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี 76140
สำนักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรี ถ.สายจัดรูปที่ดิน-บ้านก่อ ต.หนองปรง อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี 76140
ศูนย์ชุมชนคริสเตียนหนองเข้ ถ.สายหมวดคริสเตียน ต.หนองปรง อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี 76140
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง