ค้นพบจำนวน 9 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหนองปลาไหล ต.หนองปลาไหล อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี 76140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบางจาก ต.หนองปลาไหล อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี 76140
วัดหนองปลาไหล ซ.พบ. 1023 ต.หนองปลาไหล อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี 76140
โรงเรียนวัดหนองปลาไหล(วชิรราษฎร์วิทยา) ซ.พบ. 1023 ต.หนองปลาไหล อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี 76140
สถานีอนามัยตำบลหนองปลาไหล ซ.พบ. 1023 ต.หนองปลาไหล อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี 76140
สถานีอนามัยตำบลบางจาก ซ.พบ. 1023 ต.หนองปลาไหล อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี 76140
สถานีบริการน้ำมันปตท. ซ.พบ. 1023 ต.หนองปลาไหล อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี 76140
สถานีรถไฟหนองปลาไหล ต.หนองปลาไหล อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี 76140
สถานีรถไฟบางจาก ต.หนองปลาไหล อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี 76140
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง